05:24
21:58
Nachtmodus
Foto: Erik van Til

Drents Actieplan Akker- en Weidevogels boekt succes

Provincie, terreinbeheerders en -eigenaren, LTO Noord, jagers en natuurorganisaties kwamen twee jaar geleden in het Drentse Erm bijeen om de dalende trend van weide- en akkervogels in de provincie te keren. Alle partijen voelden die urgentie en besloten – ondanks verschillen – samen te werken. Twee jaar later is er sprake van enkele voorzichtie successen. Dat meldt Nieuwe Oogst op 17 januari. De voorzitter van de Drentse Jagersvereniging Bert Dilling onderschrijft het belang van samenwerking.

Dat er snel actie ondernomen moest worden, was in 2016 voor alle partijen duidelijk. Een aantal partijen maakte uiteindelijk toch een voorbehoud.  Met name het predatiebeheer bleef voor sommige partijen lastig om in te voeren. Boermarken en de Jagersvereniging wilden makkelijker kunnen ingrijpen, terwijl terreinbeheerders hier niet altijd voor in waren. Zij foccusten vooral op het verbeteren van de leefomgeving van de bedreigde soorten. De Jagersvereniging pleitte voor actieve bejaging van vossen in en rond weidevogelgebieden.

Voorzitter Peter Bennema van het Erm-beraad, zoals de werkgroep van betrokken organisaties is gaan heten, geeft in het bericht in Nieuwe Oogst aan dat de partijen elkaar uiteindelijk toch wisten te vinden. ‘Zoals wel vaker houden partijen hun verschillen. Belangrijk is dat ze dit van elkaar accepteren en niet weglopen van de gedeelde verantwoordelijkheid. De eerste succesjes worden inmiddels geboekt.’

Voorzitter Jagersvereniging Drenthe: inrichting en predatiebeheer allebei belangrijk
Bert Dilling, voorzitter van de Jagersvereniging in Drenthe: ‘Het is goed dat alle partijen die te maken hebben met weide- en akkervogelbeheer met elkaar om tafel zitten. Op dit moment is het nodig om alle maatregelen in te zetten. Ook de jagers zijn daar onderdeel van. Het is zowel van belang om het gebied goed in te richten, maar ook dat er aan predatiebeheer gedaan wordt. Wij vinden het dan ook vooral belangrijk dat de WBE’s in de gebieden hierbij betrokken worden. Zij zijn de ogen en oren in het veld, zij kunnen maatwerk leveren.’

Al met al omvat het Actieplan Akker- en Weidevogels dat werd overeengekomen zeventien maatregelen die voor 2020 moeten zijn uitgevoerd. In kansrijke gebieden is gestart met aangepast predatiebeheer via bejaging, maar ook met omrastering van nesten.

 

(…)

Lees het hele bericht op de website van Nieuwe Oogst

nieuweoogst.nu
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws