05:32
21:39
Nachtmodus

Persbericht – Jagers maken wildweides en bloeiende akkerranden

Oproep jagers: zaai zoveel mogelijk hectares in!

Amersfoort – Jagen is ook zorgen voor een goede leefomgeving voor de dieren in de natuur. Daarom zaaien jagers jaarlijks wildweides en akkerranden in met speciale mengsels van bloemen- en plantenzaden. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging heeft in samenwerking met Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL) haar eigen biotoopmengsel samengesteld. Jagers worden aangespoord om zoveel mogelijk hectares in te zaaien. Het speciale Jagersvereniging-biotoopmengsel is vandaag, 14 april 2016, overhandigd aan Wim Knol, ecoloog van de Jagersvereniging.

Het mengsel bestaat uit Gele mosterd, Phacelia en Boekweit. Deze planten trekken insecten aan die als voedsel dienen voor kuikens van onder andere patrijzen en fazanten, produceren voedsel voor zaadetende vogels zoals geelgors en patrijs, trekken bijen aan en zorgen voor schuilmogelijkheden voor hazen en weidevogels. De Jagersvereniging roept jagers, terreinbeheerders en andere natuurliefhebbers op om zoveel mogelijk hectares met het biotoopmengsel in te zaaien.

Wim Knol neemt het biotoopmengsel Jagersvereniging in ontvangst

Ecoloog Wim Knol: ‘Jagen betekent ook investeren in biotoopverbetering, wildmengsels zijn belangrijk voor alle soorten van het boerenland.’

Over het mengsel
Phacelia wordt druk bezocht door hommels, honingbijen en andere insecten. De insecten die deze plant aantrekt zijn voedsel voor jonge patrijzen en fazanten. De gele mosterd zorgt ervoor dat er schuilmogelijkheden ontstaan voor reewild en hazen. De boekweit en de gele mosterd produceren beide voedsel voor zaad etende vogels, zoals de geelgors en de patrijs. Het mengsel is geschikt voor de meeste grondtypen. Ongeveer zes tot acht weken nadat het mengsel is gezaaid, staat het in bloei. Op deze manier wordt het landschap fraaier, krijgen kwetsbare dieren zoals akkervogels en bijen meer kansen en wordt wild beter zichtbaar voor het publiek.

Iedereen kan meedoen!
Iedereen kan meedoen, van landgoedeigenaar tot balkonbezitter. Belangrijk is beschikbare ruimte om het mengsel te zaaien. Denk bijvoorbeeld aan de rand van een akker, een talud naast een beek, een bloembak of een stuk braakliggende grond op een bedrijventerrein. Als het onkruid wordt verwijderd en de grond opengekrabd, kan het mengsel vervolgens handmatig of machinaal worden gezaaid en ingeharkt. Bestellen kan bij één van de leveranciers van het biotoopmengsel. De inkomsten zijn volledig voor de leveranciers van de zaadmengsels.

1.300 fulltime banen aan biotoop- en natuurbeheer
De 28.000 Nederlandse jagers besteden gemiddeld 40 uur aan verbetering van de biotoop en natuurbeheer. Dit komt neer op een totaal van 1.300 fulltime banen op jaarbasis. De hoogste kostenpost zit in de aanschaf van zaai- en plantmateriaal: ruim € 700 per deelnemende wildbeheereenheid. Door op deze manier te investeren in het landschap dragen jagers bij aan de biodiversiteit in het Nederlandse landschap. Samen met terreinbeheerders, boeren en omwonenden zoeken zij naar ruimte voor biotoopverbetering in het landschap. De Jagersvereniging ondersteunt dit door een goedkoop en effectief biotoopmengsel aan te bieden, dat nagenoeg overal gebruikt kan worden.

<Einde>

Meer informatie over het biotoopmengsel en de leveranciers

Over de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is met 21.000 leden de grootste belangenbehartiger van jagers en werkt samen met alle partijen die zich verbonden voelen met verantwoord beheren en benutten van het Nederlandse landschap. Dit doet zij door stakeholders en publiek te voorzien van achtergrondinformatie en gegevens over de jacht. Het bureau van de vereniging heeft een afdeling ecologie, juridische zaken, belangenbehartiging en communicatie.

  • Delen:

Meer informatie