06:37
20:38
Nachtmodus
Foto: Anoeska Vermeij

Innovatiefonds ‘Samen voor biodiversiteit’ 2021 gestart; landschapselementen staan centraal

Op zaterdag 22 mei jongstleden is het Innovatiefonds van ‘Samen voor biodiversiteit’ 2021 geopend. Dat betekent dat partijen en organisaties die actief zijn voor biodiversiteit weer hun projectvoorstel in kunnen dienen. Hiermee kunnen zij in aanmerking komen voor een financiële subsidie van maximaal € 25.000.

De organisatie heeft criteria opgesteld waar de projecten aan moeten voldoen. Zo moet het werk aantoonbaar bijdragen aan biodiversiteitsherstel. Ook is het noodzakelijk dat je samenwerkt met verschillende partijen. Denk daarbij aan: boeren, particuliere grondeigenaren, (lokale) overheden, vogelwerkgroepen en wildbeheereenheden. Projecten waar inwoners van het gebied een actieve bijdrage leveren, scoren hoger in de beoordeling. Alle criteria zijn hier te vinden.

Het Innovatiefonds is onderdeel van het Deltaplan Biodiversiteit en wordt gefinancierd door de Postcodeloterij. De Jagersvereniging is partner van het Deltaplan Biodiversiteit.

Ook jagers 
In 2020 deed het project ‘Patrijs in het Bentwoud’ mee waar ook de twee lokale WBE’s bij betrokken zijn. Samen met zeven andere projecten vielen zij in 2020 in de prijzen.

Extra inzet op landschapselementen
Voor dit jaar heeft de organisatie extra ingezet op het herstel, onderhoud en/of de aanleg van landschapselementen. Dat sluit aan bij het Aanvalsplan Landschapselementen dat de organisatie recent opstelde en aan minister Schouten overhandigde.

Doe mee, inschrijven kan tot 25 juni
Ziet u mogelijkheden in uw combinatie of WBE? Pak deze op en stuur uw projectvoorstel in. Dit kan tot 25 juni via het Aanvraagformulier Innovatiefonds 2021. In augustus worden de projecten bekend gemaakt die voor subsidie in aanmerking komen.

 

Schrijf uw project in voor het Innovatiefonds van het Deltaplan Biodiversiteit

Aanvraagformulier Innovatiefonds 2021
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws