05:50
21:39
Nachtmodus

Europese Commissie presenteert nieuwe strategie voor biodiversiteitsherstel

Op 20 mei presenteerde de Europese Commissie haar nieuwe strategie voor biodiversiteit in Europa tot 2030. In deze nieuwe biodiversiteitsstrategie presenteert de Commissie een groot aantal acties om de biodiversiteit significant te verbeteren. Het verdwijnen van biodiversiteit bedreigt de natuur, mens en economie. Jagers in heel Europa spelen hierin een belangrijke rol.

De verslechtering van de biodiversiteit is globaal te wijten aan veranderingen in landgebruik, overexploitatie van land, klimaatverandering, vervuiling en invasieve exoten. Wereldwijd zijn in de afgelopen 40 jaar 60% van de dierpopulaties afgenomen door menselijke activiteiten. Ook in Nederland merken we dit, bij bijvoorbeeld weidevogels.

Bescherming van natuur

De Europese vogel- en habitatrichtlijn zal beter geïmplementeerd moeten worden om biodiversiteitsdoelen te behalen. Ook wil de Europese Commissie dat 10% van de natuur in Europa strikt beschermd gaat worden. Dit zullen gebieden worden waar natuurlijke processen de ruimte moeten krijgen.

Deze eis komt bovenop de huidige voorwaarden rondom Natura 2000. Hoewel het nog onbekend is wat dit voor Nederland gaat betekenen, zal ieder land hieraan moeten gaan bijdragen.

Biodiversiteit moet niet alleen zijn plaats vinden in strikt beschermde natuur. Belangrijker is dat het daarbuiten een plaats heeft. In de land- en bosbouw, steden en in de infrastructuur. Jagers dragen hier actief aan bij. Zij planten wildakkers, monitoren fauna en helpen de boer met wildvriendelijk maaien. Dit soort activiteiten worden ook erkend door de Europese Commissie. De Commissie gaat ook kijken hoe dit soort activiteiten verder gestimuleerd kunnen worden.

Reactie FACE

FACE, de Europese koepelorganisatie voor jacht en natuurbeheer, reageert positief op het publiceren van de strategie. Dr. David Scallan (Secretaris-Generaal) zegt: “De strategie is veelomvattend, FACE hoopt dat de doelen bereikt worden en er concrete resultaten geboekt worden. Europa’s jagers hebben zich altijd ingezet om biodiversiteit te bevorderen en te behouden, en zullen dat ook in de toekomst blijven doen. FACE komt binnenkort met een volledige analyse van alle aspecten van de biodiversiteitsstrategie”.

FACE zal zich blijven inzetten voor een erkenning van het werk van jagers voor biodiversiteit. Dit doet zij mede met het de ‘FACE biodiversity manifesto’. Zij zullen deze naar aanleiding van de vandaag gepresenteerde strategie aanpassen.

Lees het hele bericht op de website van FACE

FACE.eu
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items