05:22
21:58
Nachtmodus
Foto: Eline Verwoerd

Wetenschappers uiten kritiek op Europees landbouwbeleid

Meer dan 3674 wetenschappers uit 63 landen onderschrijven een oproep om het Europees landbouwbeleid te verduurzamen. Vandaag verscheen deze oproep in een artikel in het toonaangevende blad People and Nature. Volgens hen schiet het landbouwbeleid tekort op het gebied van biodiversiteit, klimaat, bodem, landdegradatie en op sociaaleconomisch gebied. Het Europees landbouwbeleid wordt op dit moment herzien; de wetenschappers geven 10 suggesties voor aanpassingen.

Het Europees landbouwbeleid kost op dit moment ongeveer 60 miljard per jaar. Dit beleid, en de Nederlandse uitvoering ervan, bepaalt in grote mate hoe de Nederlandse landbouw functioneert. Volgens de wetenschappers heeft de landbouw een groot effect op het milieu in Europa. Deze kritiek wordt gedeeld door onder andere de Europese rekenkamer. Die heeft in meerdere rapporten kritiek geleverd op onder andere de vergroeningsmaatregelen in het landbouwbeleid en het effect van het beleid op biodiversiteit en klimaat.

10 actiepunten voor het landbouwbeleid

De herziening van het Europese landbouwbeleid is in 2018 begonnen met de beleidsvoorstellen van de Europese Commissie. Deze werden kritisch ontvangen: onze koepelorganisatie FACE sprak zich uit tegen onder andere de bezuinigingen op plattelandsontwikkeling. Dit werd recent herhaald met een coalitie van plattelandsorganisatie en landbouwregio’s. De wetenschappers geven 10 handvatten voor politici en besluitmakers:

 • Zet de huidige inkomenssteun om in een betaling voor de levering van publieke goederen, waarbij boeren worden beloond voor o.a. biodiversiteitsverbetering op hun gronden.
 • Creëer financiële steun voor effectieve verminderingsmaatregelen voor klimaatverandering.
 • Creëer financiële steun voor effectieve maatregelen voor biodiversiteitsbehoud en -herstel.
 • Promoot innovatieve maatregelen om milieuproblemen aan te pakken.
 • Verbeter ruimtelijke ordening en maak gebruik van gebiedsgericht werken (bijv. agrarische coöperatieven).
 • Verlang van lidstaten dat de GLB nationale plannen SMART-doelen opstellen.
 • Wijzig de set van indicatoren voor het beleid en breng ze in lijn met huidige kennis en internationaal beleid.
 • Versterk monitoring en handhaving, zodat het beleid leidt tot de gewenste resultaten.
 • Identificeer en adresseer de impact van ons landbouwbeleid op o.a. het globale zuiden.
 • Verbetering van de governance van het beleid en de hervorming ervan.

Lees de volledige oproep hier

Scientists call for action for the EU Common Agricultural Policy to address sustainability challenges
 • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items