05:22
21:58
Nachtmodus

Er sluipen stropers door Nederland, maar hoeveel precies weet niemand – NOS

Samen met de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN) ontwikkelde NOS een enquête voor BOA’s met als doel inzicht krijgen in het volume en eventuele toename van stroperij van wilde dieren. NOS op 3 maakte daarover deze week een uitgebreide online reportage.

Meer dan de helft van de boa’s die de enquête invulden, heeft de indruk dat het aantal stroopincidenten in hun gebied toeneemt. Daarnaast maken sommigen zich zorgen over hun veiligheid in de gebieden. Meer dan 70 procent geeft aan niet voldoende middelen te hebben om stroperij tegen te gaan. Ze willen bijvoorbeeld graag een wapen of portofoon, of nachtcamera’s als ze er ’s nachts op uit moeten.

Mee met jagers
Om zicht te krijgen op het verschil tussen stropen en jagen gaat NOS op 3 mee met jager Sanne Hartman. Zij vertelt over de opleiding, de verbondenheid met het veld en de dieren en de zorgvuldigheid waarmee jagers te werk gaan.

Standpunt Jagersvereniging
Ook de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging vindt een veilig buitengebied van groot belang. De Jagersvereniging stimuleert haar leden om misstanden in het buitengebied te melden bij de bevoegde autoriteiten en is de Jagersvereniging deelnemer in Meldpunt Wildlife Crime samen met organisaties als Staatsbosbeheer, Natuur & Milieu en de Vogelbescherming.

Verschillende lokale jagersverenigingen, WBE’s, hebben een BOA in dienst en de Jagersvereniging treedt namens hen op als belangenbehartiger. Omdat jagers bijzonder veel uren buiten doorbrengen, functioneren zij in veel gevallen als de gratis ogen en oren. Zo vervullen jagers een rol in het voorkomen van afvaldumpingen, rapporteren zij de eerste tekenen van misdrijven, werken zij op diverse plaatsen samen met politie om stroperij te melden en zijn zij vaak belangrijke informanten van toezichthouders in het buitengebied.

Standpunt van de Jagersvereniging

  • De Jagersvereniging vindt toezicht in het buitengebied belangrijk. De vereniging vindt dat het huidige niveau van toezicht onder een acceptabel minimum is gekomen.
  • De Jagersvereniging vindt toezicht in het buitengebied een maatschappelijk belang en verlangt daarom van de overheid ondersteuning en facilitering in de vorm van opleiding, werkbare wet- en regelgeving en financiering.
  • De Jagersvereniging verwacht van de overheid dat zij prioriteit geeft aan ernstige vormen van wildlife crime.

Bekijk het hele item op NOSop3

Er sluipen stropers door het bos, maar hoeveel precies weet niemand
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws