05:22
21:58
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Wildstroperij neemt toe, Jagersvereniging Limburg vraagt om meer BOA’s

Na een rondvraag onder de plaatselijke jagersverenigingen, wildbeheereenheden, kwam naar voren dat het aantal meldingen over wildstroperij in Limburg was toegenomen. De Jagersvereniging Limburg hield die inventarisatie onder haar leden om zicht te krijgen op de problemen waar ze tegen aan lopen. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging in Limburg wil actief bijdragen aan veiligheid in het buitengebied. Zij zet zich dan ook in om vrijwillige BOA’s te werven die zich aansluiten bij een van de wildbeheereenheden. De vereniging vraagt tevens de provincie Limburg de mogelijkheden te onderzoeken van een financiële vergoeding.

De meldingen die binnenkomen, gaan zowel over gokken als over stropen met illegale wapens. De stropers gaan daarbij gestructureerd, maar ook onverantwoord te werk, zegt Wim Grave, voorzitter van de Jagersvereniging in Limburg. Afgelopen najaar werden reeën gevonden die met een klein kaliber kogel zijn beschoten. Grave geeft aan dat het dier niet direct dood is, maar wel gewond raakt. ‘Uiteindelijk komt het veel later ellendig aan zijn eind.’

Grave pleit voor een nauwe samenwerking tussen politie, BOA en jagers. De Jagersvereniging wil het liefst minimaal één boa hebben per wildbeheereenheid. Limburg telt 30 wildbeheereenheden.

Diverse media besteden aandacht aan het onderwerp:


Pleidooi Jagersvereniging Limburg 

In een filmpje dat de Jagersvereniging Limburg deze week publiceerde in het kader van de formatie, wordt ook gepleit voor meer toezicht in het buitengebied.

  • Delen: