05:22
21:58
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Vergoeding BOA-opleidingen 2019 beschikbaar: aanmelden tot 29 juli

De vergoeding is een tegemoetkoming in de opleidingskosten van de (vrijwillige) BOA’s werkzaam en de kosten van e-herkenning van ‘groene’ privaatrechtelijke werkgevers. Dit zijn bijvoorbeeld wildbeheereenheden, sportvissersverenigingen, particuliere landgoedeigenaren, Natuurmonumenten, provinciale landschappen en recreatieschappen. De opleiding dient voorwaardelijk te zijn voor het verkrijgen danwel behouden van de BOA-akte. De vergoeding betreft dus zowel de opleiding voor de basisbekwaamheid als de verplichte permanente her- en bijscholing.

De vergoeding is nadrukkelijk NIET bedoeld voor publiekrechtelijke werkgevers zoals gemeenten, Staatsbosbeheer, RWS, waterschappen, provincies, milieudiensten en omgevingsdiensten.

Wanneer aanmelden?
De subsidieregeling geldt voor alle opleidingen die worden gevolgd in de periode van 1 januari t/m 31 december 2019.

Aanmelden voor de subsidieregeling kan tot 29 juli 2019 bij de VBNE.

Indienen van facturen, kan op een later moment, doch uiterlijk 15 januari 2020, per mail aan de VBNE.
Uiterlijk in de eerste week van oktober 2019 hoort u van de VBNE of u in aanmerking komt voor subsidie. En uiterlijk 20 maart 2020 hoort u vervolgens welk bedrag u per boa ontvangt.

Meer informatie?
Voor meer informatie, voorwaarden en termijnen bekijk: de veelgestelde vragen.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items