06:29
20:45
Nachtmodus

Veiligheid in buitengebied

Jagers zijn de oren en ogen van het buitengebied. Zij brengen zoveel tijd buiten door dat hun inzet gelijk staat aan 13.000 fulltime banen op jaarbasis. Jagers hebben vaak een eerste signaleringsfunctie als het gaat om stroperij, (drugs)afvaldumpingen, roofvogelvervolging en inbraken. De 300 lokale jagersverenigingen (WBE’s) hebben gemiddeld 125 uur per jaar een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) in dienst.

Standpunt van de Jagersvereniging

  • De Jagersvereniging vindt toezicht in het buitengebied belangrijk. De vereniging vindt dat het huidige niveau van toezicht onder een acceptabel minimum is gekomen.
  • De Jagersvereniging vindt toezicht in het buitengebied een maatschappelijk belang en verlangt daarom van de overheid ondersteuning en facilitering in de vorm van opleiding, werkbare wet- en regelgeving en financiering.
  • De Jagersvereniging verwacht van de overheid dat zij prioriteit geeft aan ernstige vormen van wildlife crime.

Wat doet de Jagersvereniging?

De Jagersvereniging stimuleert haar leden om misstanden in het buitengebied te melden bij de bevoegde autoriteiten. De Jagersvereniging is deelnemer in Meldpunt Wildlife Crime samen met organisaties als Staatsbosbeheer, Natuur & Milieu en de Vogelbescherming. De Jagersvereniging behartigt de belangen van de WBE als werkgever van BOA’s. Vanwege een sterke toename in het aantal criminele activiteiten in het buitengebied de laatste jaren is het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in  2016 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor buitengebieden. Omdat jagers bijzonder veel uren buiten doorbrengen, functioneren zij in veel gevallen als de gratis ogen en oren. Zo vervullen jagers een rol in het voorkomen van afvaldumpingen, rapporteren zij de eerste tekenen van misdrijven, werken zij op diverse plaatsen samen met politie om stroperij te melden en zijn zij vaak belangrijke informanten van toezichthouders in het buitengebied.