05:22
21:57
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Afsluiting initiatiefnota weidevogels: meer financiën, geen extra mogelijkheden predatiebeheer

Op donderdag 11 februari debatteerde de Tweede Kamer over de initiatiefnota van CDA Tweede Kamerlid Maurits von Martels: Weidse blik op Weidevogels. De Jagersvereniging is gedeeltelijk tevreden met de uitkomsten: er wordt groot belang gehecht aan het redden van de weidevogels en daar zijn concrete acties voor genomen. Ook gaven veel politici aan dat jagers een belangrijke rol spelen, maar concrete resultaten waren er niet voor het predatiebeheer. Hieronder doen wij verslag van dit debat.

Voorstellen Von Martels
In zijn initiatiefnota identificeert Von Martels drie maatregelen die volgens hem prioriteit moeten krijgen in het te voeren weidevogelbeleid:

  • Het verzorgen van geschikte habitat
  • Ondersteuning aan eigenaren en gebruikers van het boerenlandschap
  • Predatiebeheer versterken

Lees meer over de initiatiefnota op onze website.

Ondersteuning boeren
Weidevogels en een boerenlandschap gaan hand-in-hand. De laatste decennia is er steeds minder geschikt leefgebied voor weidevogels. Goede financiële ondersteuning voor boeren, om extra maatregelen te nemen voor de weidevogels, ligt dan ook voor de hand. Dat kan door vanuit de overheid financiële ondersteuning te bieden bijvoorbeeld voor agrarisch natuurbeheer. Ook werd er gepleit voor meer financiële waardering vanuit de keten.

Om de boeren beter te ondersteunen diende Tweede Kamerlid Gerard van den Anker (CDA) een motie in om het budget van het agrarisch natuurbeheer te verruimen. Op dit moment bestaan er namelijk wachtrijen voor deelname in dit programma. De gehele Kamer, behalve de FvD en PvdD steunde deze motie.

Lees de motietekst en stemuitslag hier.

Aanvalsplan grutto
Naast de initiatiefnota van Von Martels werd de afgelopen maanden ook het Aanvalsplan Grutto gepresenteerd. Dit plan is een initiatief van Pieter Winsemius (oud-VVD-minister), It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland en is met inbreng van zes weidevogelprovincies opgesteld. Het richt zich specifiek op de grutto en er zijn veel overeenkomsten met de nota van Von Martels. Zo willen beide plannen een beter verdienmodel voor de boer, financiële waardering voor extra inspanningen voor weidevogels en is er aandacht voor predatiebeheer.

Voor het plan is nu nog geen financiering, maar een motie van CDA’er Van den Anker verzoekt de minister om dit te gaan organiseren. De gehele Kamer steunde deze motie, behalve de PvdD.

Lees de motietekst en stemuitslag hier.

Predatiebeheer
Jagers werden door meerdere partijen genoemd als een belangrijke partner om mee samen te werken in het weidevogelbeheer. Daarbij benadrukte D66 en GroenLinks dat er alleen sprake kan zijn van predatiebeheer als er ook aan de inrichting van het land wordt gewerkt. Von Martels heeft in zijn weidevogelnota een aantal voorstellen gedaan: het uitbreiden van de landelijke vrijstellingslijst met de steenmarter, de vrijstelling voor de vos uitbreiden naar de nachtelijke uren en een onderzoek naar het effect van zwerfkatten op weidevogels.

Over de steenmarter en de zwerfkatten zijn ook moties ingediend door CDA Tweede Kamerlid Van den Anker. De moties over de steenmarter kreeg onvoldoende steun en is verworpen. De motie over de zwerfkat, waarbij de minister wordt gevraagd om meer onderzoek te doen werd wel aangenomen.

Lees de motie over de steenmarter en de volledige stemuitslag hier.

Lees de motie over de zwerfkatten en de volledige stemuitslag hier.

Reactie Maurits von Martels
Kamerlid Von Martels is blij dat zij initiatiefnota nog is behandeld voordat hij de Kamer uit gaat. In een reactie zegt hij:

‘Ik ben blij dat ik met mijn initiatiefnota de weidevogel hoog op de politieke agenda heb gekregen. Concrete resultaten op het gebied van de financiering van het agrarisch natuurbeheer, structurele ondersteuning voor het aanvalsplan grutto en een grondig onderzoek naar het effect van zwerfkatten op weidevogel zijn erg mooi. Hoewel er op het gebied van predatiebeheer weinig zal veranderen, viel het wel op dat veel partijen het niet afschrijven en de jager als belangrijke partner zien in het weidevogelbeheer. Er blijft nog voldoende werk voor de toekomst.’

Maurits von Martels staat voor de komende verkiezingen niet meer op de kieslijst van het CDA en zal dus niet meer terugkomen in de Tweede Kamer.

Misbruik weidevogeldebat
De SP en de PvdD gebruikten het weidevogeldebat om aan geheel andere onderwerpen aandacht te besteden. Deze twee partijen dienden een motie in om het beheer van het wilde zwijn tijdens de avondklok te stoppen. Deze motie is niet aangenomen, lees daarover hier meer. Ook besloten zij dat dit debat een goede gelegenheid was om de jacht op het haas en konijn aan de kaak te stellen. Deze motie kreeg een meerderheid, lees daarover mee hier. Opvallend genoeg besloot de PvdD geen enkele van de moties die iets met de weidevogels te maken hebben te steunen.

Over de afloop van het debat uitte de initiatiefnemer Maurits von Martels zijn ontevredenheid: ‘Dat er tijdens het debat over mijn weidevogelnota moties worden ingediend over de jacht op haas en konijn en dat deze moties ook zijn aangenomen, voelt als een anticlimax.’

 

  • Delen:

Gerelateerd nieuws