05:22
21:58
Nachtmodus
Foto: Erik van Til

Initiatiefnota CDA: ‘Weidse blik op weidevogels’

CDA Tweede Kamerlid Maurits von Martels heeft op 2 november 2020 zijn initiatiefnota ‘Weidse blik op weidevogels’ ingediend. In deze initiatiefnota presenteert Von Martels een aantal aanbevelingen om het weidevogelbeleid in Nederland verder te verbeteren. Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid) zal binnenkort met een reactie komen. Daarna zal de Tweede Kamer over de nota discussiëren.

Slecht broedseizoen: droogte en predatie
Het weidevogel broedseizoen van 2020 verliep dramatisch, berichtte de Jagersvereniging al in mei 2020. Door droogte en predatie is er weinig broedsucces geweest. De recent gepubliceerde Boerenvogelbalans laat zien dat de vogels in het open boerenland de afgelopen 30 jaar met 70% zijn afgenomen. Ten opzichte van 2012 is het nestsucces van de grutto, kievit, scholekster en tureluur afgenomen. De belangrijkste oorzaak van nestverlies was predatie. Bij de kievit was 42,6% van het verlies toe te schrijven aan predatie tegenover 16% verlies door andere oorzaken.

Voorstellen Von Martels
In zijn initiatiefnota identificeert Von Martels drie maatregelen die volgens hem prioriteit moeten krijgen in het te voeren weidevogelbeleid:

  • Het verzorgen van geschikte habitat
  • Ondersteuning aan eigenaren en gebruikers van het boerenlandschap
  • Predatorenbeheer versterken.

Von Martels stelt voor om bestaande weidevogelgebieden te optimaliseren en ook het boerenland meer geschikt te maken voor weidevogels. Dat wil hij doen door meer geld te investeren in het agrarisch natuurbeheer, via de agrarische collectieven. In deze collectieven kunnen boeren gezamenlijk beter beheer voeren voor weidevogels. Hiervoor ontvangen ze dan financiering vanuit de overheid. Ook wilt hij dat boeren meer gestimuleerd worden om weidevogelvriendelijk beheer te voeren (later maaien, hoger waterpeil) door lange contracttermijnen. Daarnaast vindt hij dat maatregelen op het boerenbedrijf meer financieel beloond zouden moeten worden.

Predatiebeheer: uitbreiding landelijke vrijstelling
Ook beter beheer van predatoren moet volgens Von Martels tot de maatregelen behoren. De Jagersvereniging berekende vorig jaar dat zonder effectief predatorenbeheer de grutto in 2026 uitgestorven kan zijn. Von Martels wilt graag een uitbreiding van de landelijke vrijstelling naar de nachtelijke uren voor de vos, waardoor jagers effectiever en efficiënter de vos kunnen beheren. Ook wilt Von Martels de steenmarter toevoegen aan de vrijstellingslijst. Ook vraagt Von Martels aandacht voor het effect van de kat op weidevogels.

 

Lees de hele inititatiefnota op de website van de Tweede Kamer

Initiatiefnota van het lid Von Martels “Weidse blik op de weidevogels”
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws