06:27
20:46
Nachtmodus
Foto: Erik van Til

Situatie voor boerenlandvogels is onverbeterd

De situatie voor boerenlandvogels is in de afgelopen vijf jaar onverbeterd; 2020 was een rampzalig broedjaar voor onder andere grutto en scholekster. De vogels in het open boerenland zoals de grutto en patrijs namen de laatste 30 jaar met bijna 70% af. Dat blijkt uit de Boerenlandvogelbalans.

Boerenlandvogelbalans
Vrijdag 30 oktober werd de nieuwe boerenlandvogelbalans door Donné Slangen, directeur Natuur en Biodiversiteit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in ontvangst genomen. De balans is geschreven door SOVON, LandschappenNL en de Bond Friese VogelWachten (BFVW). De gegevens in deze balans zijn verzameld door vrijwilligers van deze organisaties.

De boerenlandvogels zijn een groep van 27 vogels welke opgedeeld kunnen worden in twee hoofdgroepen: openboerenlandvogels en erf- en struweelvogels. Deze tweede groep is in het algemeen stabiel gebleven met een aantal soorten die uitschieten. De vogels van het open boerenland zijn de afgelopen 30 jaar echter met 70% afgenomen.

Afname open boerenlandvogels
De open boerenlandvogels zoals de grutto, wulp en kievit tonen een negatieve ontwikkeling over de laatste 30 jaar. De balans laat zien dat er niet alleen een achteruitgang in aantallen te zien is maar, ook dat de verspreiding en het voortplantingssucces van deze soorten terugloopt. Het nestsucces voor grondbroeders is sinds 2015 sterk gedaald en lijkt niet te verbeteren. Dit lijkt een gevolg te zijn van een muizenpiek in 2014 die de predatorenaantallen heeft verhoogd. Waarom de jaren erna de reproductie niet is gestegen is onduidelijk.

Een combinatie van monocultuur, verdroging en toename van predatoren is volgens Inge van der Zee van de BFVW de reden voor de afname. Van der Zee denkt dat er snel flinke stappen gezet moeten worden om de situatie nog te kunnen verbeteren.

Lees hier de boerenlandvogelbalans 2020

Afname van weidevogels ondanks miljoenen investering

Minister Carola Schouten (ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid) kondigde in 2018 een investering van 40 miljoen euro aan voor plattelandsontwikkeling. Het geld was bedoeld voor 2019 en 2020. 9 miljoen euro was specifiek bedoeld voor weidevogelbeheer. Het is onduidelijk waar dit geld aan is besteedt en wat het effect is geweest van deze miljoeneninvestering. De Jagersvereniging riep destijds op om het geld maximaal te laten renderen door financiële investeringen te koppelen aan predatiebeheer.

Wat doen jagers?
Jagers ondersteunen behoud van een landschap waarin kwetsbare soorten zoals weidevogels een kans krijgen. Er zijn ruim 27.000 jagers actief bezig met natuurbescherming waar weidevogelbescherming deel van uit maakt. Hieronder valt onder andere nestbescherming, verbetering van landschap en predatorenbeheer. De Jagersvereniging vindt dat het herstel van weidevogelgebieden ruimhartig gestimuleerd moet worden door grondeigenaren te ondersteunen. Daarnaast pleit de Jagersvereniging voor het actief bejagen van vossen waarbij alle grondeigenaren in en rondom het weidevogelgebied meedoen. Verder kan het onaantrekkelijk maken van het landschap voor predatoren, bijvoorbeeld door het verwijderen van uitkijkpunten, ook bijdragen aan een betere leefomgeving voor de weidevogels.

Initiatiefnota CDA
CDA Tweede Kamerlid Maurits von Martels heeft op 2 november 2020 zijn initiatiefnota ‘Weidse blik op weidevogels’ ingediend. In deze initiatiefnota presenteert Von Martels een aantal aanbevelingen om het weidevogelbeleid in Nederland verder te verbeteren. Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid) zal binnenkort met een reactie komen. Daarna zal de Tweede Kamer over de nota discussiëren. Lees hier meer over de initiatiefnota.

 

 

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws