06:29
20:45
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Minister Schouten: beheer van wilde zwijnen moet doorgaan tijdens avondklok

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) heeft Kamervragen beantwoord van de Kamerleden Futselaar (SP) en Wassenberg (PvdD). Vlak daarna dienden deze twee partijen tijdens het debat over weidevogels (11 februari 2021) een motie in om het beheer van wilde zwijnen tijdens de avondklok te stoppen. De Kamervragen en de moties zijn ingediend naar aanleiding van berichtgeving over jagers en de avondklok.

Volgens het ministerie van LNV is beheer van wilde zwijnen in het kader van Afrikaanse varkenspest (AVP) en het uitvoeren van valwildregelingen tijdens de avondklok ‘noodzakelijke activiteiten’. Dit antwoordde de minister ook op de Kamervragen, zij ontraadde de motie en deze werd door de Tweede Kamer niet aangenomen.

Beheer is noodzakelijk
In haar antwoorden zegt minister Schouten het volgende: “Het beheer van de wilde zwijnenpopulaties is noodzakelijk om de kans van introductie van Afrikaanse varkenspest zo klein mogelijk te maken.” Daaropvolgend schrijft ze ook: “Een van de manieren om de kans op insleep van het virus te verkleinen is het reduceren van populaties wilde zwijnen. Het afschot is daarvoor de geëigende methode.” Beheer van wilde zwijnen vond altijd al plaats tijdens de avond en nacht, daar is door corona en extra verstoringen in het bos nog meer noodzaak voor.

Uitvoering door jager
Een jager die beheer van wilde zwijnen of een valwildregeling wil uitvoeren kan daarom een werkgeversverklaring invullen en ondertekenen. Gecombineerd met de ontheffing voor wilde zwijnenbeheer of een valwildregeling kan de jager aan de slag tijdens de avondklok. Dit is in de afgelopen weken ook gebeurd en hier zijn geen problemen mee ervaren.

Vervolgvragen
De Partij voor de Dieren heeft vervolgvragen ingediend. In deze vragen bepleit Kamerlid Frank Wassenberg dat beheer van wilde zwijnen niet noodzakelijk is. Hij haalt daarin een artikel aan uit 2014, waarin valt te lezen dat bejaging niet zou bijdragen aan voorkomen van de verspreiding van AVP. Dit is een achterhaalde publicatie: de Europese Voedsel- en Warenautoriteit (EFSA) bracht in 2015 een advies uit waarin duidelijk werd dat intensieve bejaging, met de juist instrumenten, tot verkleining van populaties kan leiden en daarmee de verspreiding van AVP kan verkleinen.

Moties en Kamervragen

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws