Zon op
08:38
Zon onder
17:01
Nachtmodus
We hebben 1760 resultaten gevonden voor ''.

Wat doet de jagersvereniging voor jachthondenbezitters?

Een goede jachthond is voor een jager onmisbaar. De Jagersvereniging ondersteunt daarom de opleiding en training van jachthonden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan jachthonden, jachthondenproeven, -wedstrijden en cursussen en werkt de vereniging samen met de Raad van Beheer en de jachthondenrasverenigingen in het overkoepelend orgaan ORWEJA. Alle jachthondenbezitters hebben uiteraard ook baat bij het werk […]

Is er een lidmaatschap voor senioren, studenten of belangstellenden?

Personen tot 18 jaar kunnen bij ons jeugdlid worden. Zij betalen de helft van het lidmaatschap. Voor inwonende gezinsleden kennen we een gezinslidmaatschap. Een gezinslid betaalt ook de helft van het contributiebedrag, maar ontvangt vakmagazine De Jager niet omdat deze al wordt ontvangen door het hoofdlid. De overige diensten blijven wel beschikbaar voor iemand met […]

Wat doet de Jagersvereniging voor haar leden?

De jagersvereniging zorgt dat de belangen van alle Nederlandse jagers worden behartigd. Deze collectieve belangenbehartiging gebeurt vooral door voorlichting van de politiek, de media en het publiek. Je zou de Jagersvereniging dus ook een lobbyorganisatie kunnen noemen. Onze leden vinden deze behartiging van hun belangen de belangrijkste activiteit van de vereniging en de reden om lid […]

Wat is nou de juiste naamgeving van de Jagersvereniging? KNJV, KJV of ….?

De afkorting KNJV heeft de Jagersvereniging achter zich gelaten toen zij in 2014 110 jaar bestond. Toen is ook een nieuw logo en een nieuwe huisstijl gelanceerd. We hebben toen afgesproken dat we onze naam voortaan voluit schrijven: Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, of kort: Jagersvereniging. Dit vanwege de herkenbaarheid voor geïnteresseerd publiek en media. Om deze […]

Reeën

Het ree (Capreolus capreolus) is een succesvolle wildsoort in Nederland: De afgelopen zestig jaar is het aantal reeën in Nederland vertwintigvoudigd, van ca. 5.000 in 1950 tot ca. 100.000 stuks vandaag de dag. Reewild leeft bij voorkeur in een bosrijke omgeving, afgewisseld met open grasland, akkers en houtwallen. In Nederland zien we inmiddels ook reeën in […]

Ganzen in Nederland

In Nederland komen de laatste jaren ongekend hoge aantallen ganzen voor. In de winter kan dit oplopen tot bijna 2,5 miljoen ganzen in Nederland en in de zomer tot 600.000 zomerganzen. Wanneer daar ook nog de zwanen, smienten en meerkoeten bij worden geteld dan zijn er in de winter dus ruim 3 miljoen grasetende vogels […]

De Ledenraad

Met de wijziging van de statuten op 6 juni 2015 kent de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging een compacte Ledenraad als vervanger van de grote Algemene Ledenvergadering. Deze raad bestaat uit gekozen provinciale vertegenwoordigers van WBE’s en leden op basis van het vastgestelde profiel* voor deze functie. Waarom een Ledenraad? De Jagersvereniging heeft 21.000 leden. Het is […]