Zon op
08:40
Zon onder
16:59
Nachtmodus
We hebben 1509 resultaten gevonden voor ''.

Bram de Haas   

Wanneer ben je met de jacht in aanraking gekomen? Geboren te Oudega, in de waterrijke zuidwesthoek van Friesland, kwam ik al spoedig in aanraking met de jacht, aaisykjen (weidevogeleieren zoeken) en palingvisserij. Mijn vader en grootvader bestierden een palingvisserij en waren bevlogen jagers en veldmensen. Dit hele gebeuren kregen wij als kinderen al vroeg mee […]

Jaap van der Horst

Hoe bent u voor het eerst in aanraking gekomen met de jacht? Via de jachthondensport, waar ik met veel enthousiasme aan deelnam, kwam het verlangen op om het geoefende eens in de praktijk te kunnen brengen. Via contacten van mijn vader, die dierenarts was in een boerendorp, werd ik uitgenodigd om mee te gaan op […]

Jeroen Koorevaar

Hoe bent u voor het eerst in aanraking gekomen met de jacht? Tijdens logeerpartijtjes in de herfstvakantie hingen op de boerderij van kennissen in de Alblasserwaard de hazen in de koeienstal te besterven. Ik weet niet beter of platteland en jagen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wat betekent het woord ‘jagen’ voor u? Jagen is […]

Dirk-Jan Polak

“In 2004 besefte astronaut André Kuipers hoe uniek en kwetsbaar de aarde is.” André Kuipers moest, om tot dit besef te komen, het heelal in geschoten worden om van grote afstand de waarde van de aarde te ervaren. Terwijl ik op mijn knieën in het land zat en de details van de natuur dagelijks in […]

Wolven

Een wolf met verse buit De wolf heeft zich in Duitsland de afgelopen jaren in hoog tempo in westelijke richting verspreid. In het voorjaar van 2015 dook een wolf op in Nederland. In 2017 werd in Drenthe een dode aangereden wolf gevonden. In 2018 nam het aantal waarnemingen van wolven in Nederland zeer sterk toe. […]

Weidevogels

Ondanks de vele miljoenen euro’s die Rijk, provincies en goede doelen steken in weidevogelbeheer, het werk van boeren, grote terreinbeheerders en andere grondbezitters en de uren die vrijwilligers actief zijn om de weidevogels te beschermen, gaat het niet goed met de weidevogels in Nederland. Het aantal grutto’s is sinds 1960 bijvoorbeeld afgenomen van 120.000 broedparen […]

Vossen

Vossen vinden ook voedsel langs wegen waar weer veel aangereden dieren liggen. Ook azen ze op afval en voedsel in en nabij stedelijk gebied In Nederland is de vossenpopulatie de afgelopen jaren enorm toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door het jaarrond beschikbaar zijn van veel voedsel, door de miljoenen verkeersaanrijdingen met kleine dieren per jaar en […]

Veiligheid in buitengebied

Jagers zijn de oren en ogen van het buitengebied. Zij brengen zoveel tijd buiten door dat hun inzet gelijk staat aan 13.000 fulltime banen op jaarbasis. Jagers hebben vaak een eerste signaleringsfunctie als het gaat om stroperij, (drugs)afvaldumpingen, roofvogelvervolging en inbraken. De 300 lokale jagersverenigingen (WBE’s) hebben gemiddeld 125 uur per jaar een Buitengewoon Opsporings […]