06:37
20:38
Nachtmodus
Foto: Bas Worm

Studie naar dassen en maïs van start

De dassenpopulatie in Nederland heeft zich sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw krachtig hersteld. De das brengt echter schade toe aan mäisvelden. BIJ12 laat hier nu onderzoek naar doen.

De das (Meles meles) is in grote delen van Nederland weer onderdeel van de inheemse fauna. Lokaal treedt soms forse schade op in maïsvelden. Deze schade neemt toe. BIJ12 kan voor de schade een financiële tegemoetkoming verlenen of een dassenovereenkomst afsluiten. Om meer grip te krijgen op waarom en wanneer dassen maïs eten, heeft BIJ12 opdracht gegeven om onderzoek te doen naar schade aan maïs. De Zoogdiervereniging, Wageningen University & Research en Van Bommel Faunawerk voeren samen deze studie uit.

Onderzoeksvraag
De hoofdvraag van deze dassenstudie richt zich op de vraag of dassen onderscheid maken tussen maïsrassen. Oftewel of het ene maïsras aantrekkelijker wordt gevonden dan het andere ras. Maïs is voor dassen het meest aantrekkelijk in het ‘melkrijpe’ stadium. De vroeg bloeiende rassen worden daardoor als eerste gegeten, terwijl de laat bloeiende rassen met rust worden gelaten. Binnen snijmaïs is een ruime keuze tussen vroeg bloeiende en laat bloeiende rassen, met een verschil in bloeitijd van enkele weken. De verwachting is dat het vroeg bloeiende ras als eerste wordt gegeten. Het laat bloeiende ras zal, naar verwachting, schadevrij blijven, als er vroege bloeiende maïs in de buurt is.

Wat gaat er gebeuren en waar?
Deze studie wordt uitgevoerd op twee hoofd percelen: één perceel in Drenthe (De Kiel) en één perceel in Limburg (Nunhem), aangevuld met verspreid over heel Nederland 10-12 kleinere plotjes op proefpercelen van Wageningen University & Research. Het zijn percelen waar de afgelopen jaren regelmatig schade aan maïs is gemeld met een dassenburcht in de directe omgeving. Op de percelen in Drenthe en Limburg zijn vijf verschillende rassen ingezaaid: ultra vroeg, zeer vroeg, vroeg, midden-vroeg en midden-laat. Daarmee wordt de range van rijpingstijdstip gebruikt die in Nederland gangbaar is. Vanaf half juli worden de percelen wekelijks bekeken op de aanwezigheid van schade. Daarmee wordt duidelijk in welke rassen schade optreedt en wanneer. Onafhankelijke taxateurs van BIJ12komen eveneens langs om de schade in te schatten.

Zenderen van dassen
In Drenthe en Limburg zullen bovendien enkele dassen worden gezenderd en voorzien van een GPS-zender. De GPS-zender legt elke 5 minuten de exacte positie van de das vast, waardoor een gedetailleerd beeld ontstaat van waar een specifieke das loopt en hoe lang op een bepaalde plek naar eten worden gezocht. Door in elk gebied 2 dassen te volgen wordt duidelijk waar de dieren eten zoeken en welke maïsrassen de voorkeur hebben. Bij het zenderen en vangen van de dassen werken lokale dassenwerkgroepen en terreinbeheerders mee aan het onderzoek.

(…)

Lees het hele bericht op bij12.nl

BIJ12.nl
  • Delen:

Meer informatie