06:29
20:45
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Provincie Limburg en Gelderland zetten jagers in om wasberen te verwijderen

Op 12 november jongstleden hebben de provincies Limburg en Gelderland aan jagers de opdracht gegeven om in de vrije natuur verblijvende wasberen te vangen en/of te doden. Dit is in navolging van de provincie Noord-Brabant, waar al in juli is besloten dat wasberen actief uit de natuur verwijderd moeten worden.

In tegenstelling tot Limburg – waar er eerst gedurende enkele weken gepoogd moet worden om de dieren te vangen en deze dan in een permanente opvang gaan (kosten € 50.000) – hebben Noord-Brabant en Gelderland besloten geen extra gemeenschapsgeld aan ‘opvang’ te besteden.

Wasberen staan als invasieve soort op een verzamellijst van verboden dieren die vanwege hun gedrag en snelle voortplanting een bedreiging kunnen vormen voor inheemse beschermde diersoorten. Volgens de Europese regels dienen deze zogenaamde ‘invasieve exoten’ in de vrije natuur uitgeroeid te worden.

Met de genoemde besluiten om jagers in te schakelen bij het uit de natuur verwijderen van de wasberen geven de provincies invulling aan hun wettelijke verplichtingen. Jagers leveren hierbij een belangrijke bijdrage aan de bescherming van de Nederlandse natuur die anders door de wasberen wordt bedreigd.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items