07:35
18:07
Nachtmodus
Foto: Wouter Klaase

Update Afrikaanse varkenspest 12/10 – Mogelijkheden bewegingsjacht uitgebreid

Jagersvereniging: uitbreiding bewegingsjacht verstandig besluit

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stuurde zojuist een brief naar de Tweede Kamer over de Afrikaanse Varkenspest. In die brief laat ze onder andere weten dat bewegingsjacht mogelijk wordt gemaakt. Dan mogen jagers gebruik maken van een vorm van bewegingsjacht waarbij een gelimiteerd aantal drijvers de wilde zwijnen rustig in beweging brengt in de richting van een gelimiteerd aantal jagers. Met deze methode kunnen wilde zwijnen effectiever beheerd worden.

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging vindt het toestaan van deze vorm van bewegingsjacht een verstandig besluit. Alle partijen die zich buigen over preventie van een uitbraak van Afrikaanse Varkenspest in Nederland geven aan dat het noodzaak is om de wilde zwijnenstand zo laag mogelijk te krijgen. Hoe lager het de stand, hoe minder risico dat het virus in Nederland kan ‘landen’.

Bejaging in alle gebieden noodzakelijk
Nog steeds blijft de Jagersvereniging pleiten voor bejaging van wilde zwijnen in álle nulstand-gebieden waar wilde zwijnen voorkomen; dus ook in de gebieden van terrein beherende organisaties waar nu geen bejaging is toegestaan.

Daarnaast vindt de Jagersvereniging dat alle jagers vrijelijk gebruik moeten kunnen maken van nachtzichtapparatuur en geluiddempers. Die laatste twee middelen zijn tot op heden beperkt toegelaten, terwijl ze de effectiviteit van het wilde zwijnen beheer verhogen. Geluiddempers beschermen bovendien tegen blijvende gehoorschade. De Jagersvereniging wacht verdere ontwikkelingen hoopvol af.

Het blijft belangrijk om maximaal in te zetten op het voorkómen van een uitbraak van Afrikaanse Varkenspest onder de wilde zwijnen, omwille van de beroepsmatige en particuliere varkenshouderij, en de wilde zwijnen zelf.

Lees de Kamerbrief van 12 oktober

Kamerbrief Afrikaanse varkenspest
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws