06:29
20:45
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Update Afrikaanse varkenspest 10/10 – Aantal besmettingen opgelopen tot 70

Jagersvereniging: landelijke regie nodig

Vandaag vond het vierde Preventie-overleg plaats waarbij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) praat met de varkenshouderijsector, dierenartsen en de Jagersvereniging. In dit overleg werd bevestigd dat het aantal besmettingen van wilde zwijnen in Wallonië is opgelopen tot 70. Ook het kerngebied waar het virus voorkomt, is meer dan verdubbeld in grootte. De Jagersvereniging dringt er bij het ministerie op aan de regie te pakken.

Waar vorige week nog sprake was van 44 besmettingen, is er op dinsdag 9 oktober 2018 door de Waalse minister bekend gemaakt dat nu 70 besmettingen zijn vastgesteld. Het ‘kerngebied’ waarbinnen die besmettingen plaatsvinden is meer dan verdubbeld: van 2.500 naar 5.500 hectare. Een ontwikkeling die door de deelnemers aan het Preventie-overleg vandaag nauwlettend wordt gevolgd. Alle partijen zijn zich zeer bewust van de schadelijke gevolgen wanneer het virus in Nederland uitbreekt. Allen benadrukken daarom het belang van goede voorlichting om verdere verspreiding te voorkomen. Daarnaast geven alle partijen aan dat het ontzettend belangrijk is dat de stand van wilde zwijnen in Nederland naar beneden wordt gebracht.

Biologische scharrelvarkens achter slot en grendel?
Laurens Hoedemaker, directeur van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en deelnemer aan het overleg, vindt deze toename en de uitbreiding van het gebied in Wallonie zorgwekkend. ‘In de Landbouwcommissie van het Europees Parlement heeft de Europese Commissie duidelijk geadviseerd om het aantal wilde zwijnen naar beneden te brengen als succesvolle preventiemaatregel. Hoe lager het aantal, hoe kleiner immers het risico dat het virus hier kan landen. Als het virus hier uitbreekt zijn de gevolgen immens. De reguliere varkenshouderij zal niet meer kunnen exporteren en binnen enkele weken failliet gaan. Ook de biologische scharrelvarkens zullen direct achter slot en grendel gaan: dit betekent het einde van de productie van Nederlands scharrelvlees zoals het Limburgse Livar-varken. De huidige situatie in Oost-Europa laat zien dat deze blokkades jaren zullen duren.’

Recreatie en dierenwelzijn onder druk
Daarnaast wijst Hoedemaker op de financiële gevolgen voor de recreatie- en horecasector en de gevolgen voor dierenwelzijn, als het virus uitbreekt. Gebieden zullen immers voor langere tijd op slot gaan om verdere besmetting te voorkomen. Op het gebied van dierenwelzijn valt ook het nodige aan te merken: het ziektebeeld is zodanig dat wilde zwijnen enkele dagen ernstig lijden voordat zij doodgaan aan de gevolgen van het virus.

‘Alle partijen aan de tafel lijken zich bewust van het risico en het enorme belang om uitbraak in Nederland te voorkomen,’ zegt Hoedemaker. ‘Echter, het ministerie is voor de uitvoering afhankelijk van de provincies. De provincies lopen op hun beurt aan tegen belemmerende wet- en regelgeving en hebben te maken met terreinbeherende organisaties die niet overal in hun provincie meewerken.’

Hoedemaker: ‘Nederland kan zich niet veroorloven lang te wachten met maatregelen’
Hoedemaker zou graag zien dat het Rijk meer regie pakt. De Jagersvereniging pleit al sinds het begin van de uitbraak voor het toestaan van bewegingsjacht, nachtzichtapparatuur en het gebruik van een geluiddemper voor alle jagers. Ook vindt de Jagersvereniging dat bejaging van wilde zwijnen in álle gebieden moet gebeuren en terreineigenaren zich niet aan die inzet moeten kunnen onttrekken. ‘Nederland kan het zich niet veroorloven lang met deze maatregelen te wachten. We moeten nú stappen zetten, in het belang van mens en dier.’

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws