05:22
21:58
Nachtmodus
Foto: Erik van Til

Oproep voor grote Friese weidevogelgebieden – Nieuwe Oogst

In Friesland moeten in ieder geval tien robuuste weidevogelgebieden van ten minste 1.000 hectare komen om de achteruitgang van weidevogels tegen te gaan. Dit roepen natuurorganisaties in Friesland de provincie op.

Momenteel is er in Friesland 110.000 hectare aan weidevogelkerngebieden. Volgens de partijen in het Olterterp Overleg, waar ook de Jagersvereniging deel van uitmaakt, zijn deze gebieden onvoldoende om de achteruitgang van weidevogels tegen te gaan.

De partijen in het Olterterp Overleg; de bond van Friese VogelWachten, Kollektivenberied Fryslân, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Friese Milieu Federatie (FMF) en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleiten voor tien gebieden van minstens 1.000 hectare met een harde kern van 300 hectare of meer kruidenrijk grasland of hoog waterpeil. Ze verwachten dat een hoge dichtheid van weidevogels op grote oppervlakten zich meer kan verweren tegen predatoren.

Bovendien roepen ze de provinciale overheid op dat de huidige schaal van weidevogelbescherming ook buiten de robuuste weidevogelgebieden gehandhaafd moet blijven. De organisaties boden gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA) donderdag hun advies ‘Fryslân Greidfûgellân’ aan.

(…)

Lees het hele bericht gratis op de website van Nieuwe Oogst

Nieuweoogst.nl
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items