05:32
21:39
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Jagersvereniging wijst op impact van predatie op weidevogels – in de media

Friesland – Op 11 december j.l. overhandigde ecoloog Wim Knol zijn geschreven rapport: Vermindering van predatiedruk bij weidevogels: vier scenario’s voor de grutto (Limosa limosa), W. Knol & S. Venema – 2019 aan de voorzitter van de Bond van Friese Vogelwachten, Frans Kloosterman. Lees hier het persbericht – Predatiescenario’s voor de grutto: niets doen is ook een keuze!

Op basis van de wetenschappelijke literatuur stelde de afdeling ecologie van de Jagersvereniging vier scenario’s op waarbij zij varieerde in predatiedruk. Deze scenario’s rekende zij door. De scenario’s liepen uiteen van niets extra’s doen aan het verminderen van predatiedruk tot verlaging van de predatie voor herstel van de populatie grutto’s naar 33.000 paar of 40.000 paar in 2030.

Enkele media hebben geschreven over het rapport en de impact van de predatie op de weidevogelstand.

Bekijk hier de artikelen:

De Leeuwarden Courant – Jagers: alleen aanpak rovers kan grutto redden

Het Friesch Dagblad: Vos frustreert nazorger van gruttonest

Groene Ruimte: Jagersvereniging wijst op impact van predatie op de gruttostand

Download het vollediga rapport

Vermindering van predatiedruk bij weidevogels, vier scenario’s voor de grutto (Limosa limosa), W. Knol & S. Venema - 2019
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws