05:53
21:37
Nachtmodus
Foto: Jan van der Greef

300 procent meer gruttoparen bij Koudum door gerichte aanpak – Balkster Courant

KOUDUM – De resultaten van extensief natuur beheer rondom Koudum zijn ronduit spectaculair. In de periode van 2014 tot en met 2016 werd er in de Samenvoeging geen enkel gruttopaar met kuikens gesignaleerd. Dit jaar in juni werden 36 paren geteld door onderzoekers van de Rijksuniversiteit van Groningen, ruim 300 procent meer dan vorig jaar.

Het succes voert voort uit de juiste inzichten en een lange adem. Rondom Koudom werd het beheer van de weidevogels de afgelopen jaren sterk geoptimaliseerd.  Voornamelijk door verschillende maatregelen en investeringen te doen die op langere termijn hun vruchten afwerpen. En een goede afstemming tussen het collectief, de betrokken boeren en samenwerkingspartners, zoals jagers en vogelwachters.

In de Samenvoeging werden greppels en plas-dras zones aangelegd. Ook is er gewerkt aan het herstellen van de openheid van het gebied. Minder struikgewas geeft predatoren minder kans te overleven. Jagers beheren vervolgens het aantal bejaagbare predatoren.

De genomen maatregelen creëren een optimale biotoop. De biotoop zit vol met voedsel van en relatief weinig natuurlijke vijanden. Hierdoor kunnen eieren uitkomen en de kuikens groot en sterk om vliegvlug te geraken.

 

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items