05:50
21:39
Nachtmodus

Factsheet toekomst voor weidevogels in Nederland

Factsheet toekomst voor weidevogels in Nederland

Zonder ingrijpende maatregelen is de grutto – onze nationale vogel en ‘koning van de weide’- in 2026 uitgestorven. Ook met de andere weidevogels in ons land gaat het erg slecht. Nederland heeft een internationale plicht om de weidevogels te beschermen: 70% van de wereldwijde populatie grutto’s broedt in ons land. Het verminderen van maaiverliezen en vergroten van de beschikbaarheid van leefgebieden zijn een verantwoordelijkheid van boeren, terreinbeherende organisaties en andere grondeigenaren. Op korte termijn is de landbouw niet te veranderen. Jagers pleiten voor effectief samenwerken, voor meer jonge weidevogels: samen werken aan het behoud van onze weidevogels.

De factsheet ‘eten uit het Nederlandse landschap’ is voor PR-doeleinden door onze leden ook voorgedrukt aan te vragen via [email protected]

>  Download de Factsheet toekomst voor weidevogels in Nederland