07:35
18:07
Nachtmodus

Lierderbroek nog weidevogelvriendelijker na aankoop 28 hectare polder – De Stentor

In Lierderbroek hebben elf lokale boerenbedrijven de handen ineengeslagen om de weidevogels in de polder te beschermen. De boeren, verenigd in Lierderbroek BV, kochten samen 28 hectare land van Staatsbosbeheer.

Hiermee komt het totaal van het landgoed op maar liefst 87 hectare voor de weidevogel. En dat heeft resultaat: het gaat goed in de polder met vogels als de grutto, kievit en wulp. Sinds een aantal jaar broeden er zo’n 500 paren. Ook creëren de boeren juiste omstandigheden voor de weidevogels. ”Grutto’s hebben lange snavels waarmee ze in de grond naar voedsel zoeken”, legt Elshof uit. ”Als de kleigrond te droog is, komen ze er niet in. Door in het voorjaar en het najaar vaste mest te strooien zorgen we voor een gezond bodemleven. In die mest leggen insecten hun larven die uiteindelijk weer als voedsel dienen voor de kuikens van de weidevogels.”

Lees het hele bericht op de website van De Stentor

Lierderbroek nog weidevogelvriendelijker na aankoop 28 hectare polder
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws