06:29
20:45
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Weidevogel verliest van vijanden – Telegraaf & Goedemorgen Nederland

Op 26 mei besteedden de Telegraaf en Goedemorgen Nederland aandacht aan de achteruitgang van weidevogels in Nederland. De grutto heeft het moeilijk; dat weten we al jaren. Onder andere vossen, kraaien en steenmarters roven de nesten leeg van deze broedvogels. Het bejagen van roofdieren is een belangrijk onderdeel bij de bescherming van weidevogels. 

Telegraaf
Steeds meer boeren zetten zich in voor weidevogels. Er worden akkerranden ingezaaid, maaimomenten aangepast en nesten gemarkeerd. Toch heeft dit weinig zin zolang roofdieren niet worden bejaagd. ‘Als we in Nederland echt soorten als de grutto en andere weidevogels willen behouden, dan zullen we iets moeten doen tegen de extreme predatiedruk. Alleen de biotoop op orde brengen is geen oplossing’, zegt Jeroen de Vries, projectleider van collectief Súdwestkust.

Goedemorgen Nederland
Ook in de uitzending van Goedemorgen Nederland werd de weidevogelproblematiek naar aanleiding van het artikel in de Telegraaf aangekaart. Han ten Broeke, chef politieke zaken HCSS, geeft aan dat jacht een belangrijk onderdeel is van de instandhouding van het ecosysteem. Politiek commentator Syp Wynia zegt dat het klimaatbeleid vaak strijdig is met het biodiversiteitsbeleid. Het leefgebied van de weidevogels wordt bijvoorbeeld opgegeven voor klimaatdoelstellingen. Ook dat veroorzaakt een zekere afname van de aantallen.

 

Bekijk de uitzending van Goedemorgen Nederland op de website WNL Vandaag

Weidevogel verliest van vijanden
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws