05:23
21:58
Nachtmodus

Vogelgriep 2023

Het afgelopen jaar is bij meerdere pluimveebedrijven vogelgriep (H5) vastgesteld. Het RVO houdt bij waar dierziektes zijn vastgesteld – zo ook de vogelgriep.

Op deze kaart houdt het RVO bij waar vogelgriep vastgesteld is. Hier vindt u alle uitbraken up-to-date.

Maatregelen

Op het moment dat er op een (pluimvee)bedrijf of bij een vogelhouder vogelgriep is geconstateerd worden er door de rijksoverheid beperkende maatregelen ingesteld.

Sinds de besmetting in Zeewolde heeft de overheid landelijke maatregelen ingezet. Deze blijven van kracht. Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels, voor zover het hoenderachtigen/kippen, watervogels, en loopvogels betreft, zijn verplicht die dieren af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Een ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels.

Op 27 januari 2023 heeft de minister besloten om jacht/faunabeheer niet langer standaard beperkt (dan wel praktisch verboden) is in regio’s waar een geval van vogelgriep is vastgesteld. Uit zijn brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rond vogelgriep:

“In het commissie debat zoönosen en dierziekten van 13 oktober 2022 heb ik toegezegd de Kamer voor het einde van het jaar te informeren over de belangenafwegingen inzake sector, jacht, recreatie en militair gebruik van en in natuurgebieden. Onderdeel van de in te stellen maatregelen in de beperkingszones, die ingesteld worden wanneer een bedrijf besmet is met vogelgriep, is een verbod op het vangen en doden van wilde watervogels en andere dieren in het kader van populatiebeheer en de uitoefening van de jacht (hierna “verbod op faunabeheer”) wanneer dat wilde watervogels kan verstoren. Ik heb besloten voortaan niet meer standaard een verbod op faunabeheer in te stellen in de beperkingszone.”
  • Delen:

Gerelateerd nieuws