05:24
21:58
Nachtmodus

Jagersvereniging partner Deltaplan Biodiversiteitsherstel – Samen voor biodiversiteit

Een brede maatschappelijke coalitie voor het herstel van de Nederlandse biodiversiteit. Daar tekenden 25 partners, waaronder de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel op 25 september 2019 voor. De partners verbinden zich hierbij aan positieve actie voor het herstel van biodiversiteit. Het Deltaplan bestaat uit concrete plannen, waarvan niet alleen de natuur maar ook de betrokken partijen beter worden. Eén ding was duidelijk, samenwerking tussen alle partijen is van groot belang.

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

De Jagersvereniging zet in op behoud en terugkeer van boerenlandnatuur. Dat doet ze door in 2020 patrijzenprojecten te bevorderen, aanleg van bloem- en kruidenrijke akkerranden te stimuleren en de aanleg van landschapselementen. Jagers zijn dan betrokken bij 10 herstelprojecten voor de patrijs. In 2021 worden door jagers in 150 van de 300 WBE’s maatregeln uitgevoerd om de biodiversiteit te verbeteren.

De Jagersvereniging initieert en bevordert de samenwerking tussen boeren, burgers en buitenlui via  Biotoopprojecten op de Kaart en realiseert daarmee nog meer nieuwe initiatieven voor biodiversiteit en lokale betrokkenheid. In 2021 maken we zo 3.000 biotoopprojecten zichtbaar waardoor alle Nederlanders deelgenoot kunnen worden van biotoopherstel in hun omgeving. Jaarlijks komen daar 1.000 nieuwe initiatieven bij.

Wim Knol, ecoloog bij de Jagersvereniging, ontvangt het partnercertificaat van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

Het belang van partner samenwerking

Louise Vet, directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie en onafhankelijk voorzitter van de stichting Deltaplan Biodoversiteitsherstel benadrukt het belang van samenwerking en van een gebiedsbenadering. “met één boer, of één natuurgebied ben je er niet. Er moet op gebiedsniveau worden samengewerkt”, daarover is ze heel duidelijk. “We zijn volop aan de slag om over de volle breedte het maatschappelijk draagvlak voor biodiversiteitsherstel te vergroten. Herstel van biodiversiteit is voor iedereen belangrijk. We zoeken actief naar verdienmodellen voor biodivers ondernemen en het ontwikkelen en delen van kennis over biodiversiteit en ho je dit kunt meten. Ook zoeken we per gebied lokale samenwerking met diverse grondgebruikers om de biodiversiteit in de landbouw en de openbare ruimte te bevorderen. De overheid is hierin ook partij. Wet- en regelgeving moet boeren en beheerders van gebieden steunen in hun inspanningen om de biodiversiteit te stimuleren.

Ambities

Gebiedsgerichte samenwerking waarbij natuur, landbouw en openbare ruimte met elkaar in balans zijn, staat centraal in het plan van aanpak. Vanaf 2022 wil de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel dat 60% van de boeren samen met andere grondgebruikers werkt aan biodiversiteit op gebiedsniveau, en in 2025 moet 75% van de natuurgebieden onderdeel zijn van zo’n gebiedsgerichte samenwerking. De diverse gebieden dekken zo’n 90% van het Nederlands oppervlak. Wetenschappers en kennisinstellingen die aan het Deltaplan zijn verbonden, meten de prestaties van de biodiversiteitsherstellende maatregelen.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws