05:53
21:37
Nachtmodus
Foto: Roderick Enzerink

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik op werkbezoek bij patrijzenproject Brabant

Op 22 februari werd er door FACE en Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik een werkbezoek georganiseerd in het PARTRIDGE demogebied Oude Doorn in Brabant. Het doel van dit bezoek was kennisuitwisseling over dit project, maar ook een doorkijk naar het nieuwe Europese landbouwbeleid en de kansen voor boerenlandnatuur. Aanwezig waren de agrariërs, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, de WBE land van Altena, FACE, het Brabants Landschap, de Vogelbescherming, de wethouder van Woudrichem en de provincie Brabant.

In het PARTRIDGE project werken landbouwers, de WBE Land van Altena, Brabants Landschap en de Vogelbescherming samen om patrijzenbiotoop te ontwikkelen. Hiervoor zijn zeer brede akkerranden ingezaaid met bloemrijke mengsels, keverbanken aangelegd en wordt de patrijzenstand en insectenontwikkeling bijgehouden. De resultaten hiervan zijn zeer positief.

Vanuit de Jagersvereniging werd de predatie van patrijzen onder de aandacht gebracht, de rol van jagers in het beperken van predatie en de mogelijkheid voor boeren en jagers om dit soort initiatieven ook elders op betaalbare wijze te realiseren. Die samenwerking mag nog beter gecommuniceerd worden door alle organisaties.

Mevrouw Schreijer-Pierik gaf aan dat er in 2021 een nieuwe periode van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van start gaat. Europa staat hier op een tweesprong waarin de landbouw nog intensiever wordt met grote investeerders en of er meer ruimte komt voor agrarisch natuurbeheer op gezinsbedrijven. Samenwerking tussen landbouwers, jagers, terreinbeheerders en vogelaars is noodzakelijk om tot resultaat te komen. Provincies kunnen een belangrijke rol spelen in het overeind houden van een leefbaar platteland. Dat vraagt op korte termijn wel om een visie en actief handelen. Voorkomen moet worden dat extensieve landbouwbedrijven de komende jaren door regeldruk omvallen waardoor ook de biodiversiteit verder afneemt.

***

PATRIDGE

In het Interreg-project PARTRIDGE willen partners uit Engeland, Schotland, Duitsland, België en Nederland in 10 demonstratiegebieden van elk 500 hectare laten zien dat er, óók op het moderne platteland, toekomst is voor de patrijs en andere akkervogels. Onderzoekers, landbouwadviseurs, natuurbeschermers, jagers, boeren en beleidsambtenaren werken samen om op basis van de nieuwste inzichten en bewezen effectieve maatregelen de patrijzenpopulaties en biodiversiteit in 4 jaar tijd met meer dan 30% te doen toenemen. De kennis die daarbij wordt ingezet en toegepast willen we uitdragen naar alle relevante partijen in de North Sea Region en de gehele EU.

Meer informatie over het PATRIDGE project is te vinden op NorthSeaRegion.eu

northsearegion.eu
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items