05:33
21:38
Nachtmodus

Provinciale Statenverkiezingen 2019 – Jagersvereniging vraagt aandacht voor leefbaarheid en biodiversiteit in buitengebied

Op 20 maart 2019 gaan de Nederlanders weer naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Een belangrijk mijlpaal voor de Jagersvereniging en de organisaties die samen het Nederlandse buitengebied vormen. In de maanden naar de verkiezingen zal de Jagersvereniging hier meerdere malen over berichten. Vandaag: het pleidooi van de Jagersvereniging en de programma’s van de verschillende partijen per provincie.

Jagersvereniging vraagt aandacht voor de belangen van jagers en wildbeheereenheden
De Jagersvereniging komt op voor de belangen van jagers, lokale jagersverenigingen (wildbeheereenheden) en buitenmensen in heel Nederland. De Jagersvereniging heeft daarom partijen gevraagd om in hun verkiezingsprogramma’s aandacht te besteden aan de leefbaarheid en biodiversiteit van het Nederlandse buitengebied. De Provinciale Statenverkiezingen zijn daarbij een belangrijke stap in het Nederlandse politieke proces. Tijdens deze verkiezingen worden de leden gekozen die er voor zorgen dat de plannen in de provincie worden uitgevoerd.

De volgende punten zijn volgens de Jagersvereniging van groot belang voor het vormen van een leefbaar en biodivers buitengebied:

  • Er moet een balans komen tussen bescherming van talrijke diersoorten en schade aan de landbouw.
  • Er moet een duidelijke keuze gemaakt worden voor behoud van weidevogels in ons landschap
  • Er moet meer actie ondernomen worden voor een veilig buitengebied, met voldoende toezicht om de criminaliteit tot een
    aanvaardbaar minimum terug te brengen.
  • Er moeten werkbare regels gesteld worden om benutting van het landschap mogelijk te maken, zolang dat niet afdoet aan de biodiversiteit.

Jagersvereniging: ‘Aandacht voor leefbaarheid en biodiversiteit’
Ons landschap is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Steeds meer Nederlanders willen wild eten en de Nederlandse overheid doet een steeds groter beroep op de vrijwillige jagers voor de uitvoering van haar beleid. Tegelijkertijd trekt zij het toezicht uit het buitengebied terug, waardoor de georganiseerde criminaliteit in het buitengebied toeneemt. De Jagersvereniging heeft een pamflet opgesteld waarbij de partijen worden gevraagd aandacht te besteden in hun verkiezingsprogramma aan de leefbaarheid en biodiversiteit in het Nederlands buitengebied.

Samen werken voor meer leefbaarheid en biodiversiteit – Pleidooi Jagersvereniging Provinciale Verkiezingen 2019

Verkiezingsprogramma’s
U vindt hieronder een overzicht van alle partijen met hun verkiezingsprogramma’s zover die nu al bekend zijn, gerangschikt per provincie.

Klik hier voor uw provincie:

Groningen

Drenthe

Friesland

Flevoland

Noord-Holland

Zuid-Holland

Utrecht

Zeeland

Overijssel

Gelderland

Noord-Brabant

Limburg

 

 

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items