05:32
21:39
Nachtmodus
Foto: Christian Neitzel

Jagers, geluiddempers en het standpunt van de Jagersvereniging

Een jager uit Overijssel mag geen geluiddemper gebruiken. De geluiddemper zou moeten dienen als bescherming voor het gehoor van de jager zelf, zijn kinderen en zijn jachthond. Dat heeft de Raad van State afgelopen woensdag bepaald in een bijzondere zaak die is aangespannen door de jager. De Volkskrant deed verslag. 

Ontheffingen geluiddempers

Volgens het beleid van het Ministerie van Justitie & Veiligheid mogen alleen organisaties die zich actief bezig houden met wildbeheer en schadebestrijding gebruik maken van een geluiddemper. De wet verbiedt de geluiddempers, maar de minister kan ontheffingen verlenen. De reden van het verbod op geluiddempers is om de risico’s voor de veiligheid van de samenleving te minimaliseren. Het ministerie is bang dat bij diefstal van de geluiddempers mogelijk misbruik gemaakt kan worden.

Ongelijke behandeling

De Jager uit Overijssel en advocaat Freerk Bleker, zelf ook jager en voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging afdeling Overijssel, vinden dat er sprake is van een ongelijke behandeling. ‘Want in praktijk doen vrijwillige jagers in opdracht van de provincies, die gaan over het faunabeheer, al meer dan 95 procent van het afschot van wild. Maar wij mogen geen geluiddemper om ons gehoor te beschermen. Dat is oneerlijk en onrechtvaardig.’

In veel andere landen mogen vrijwillige jagers wel gebruik maken van een geluiddemper. Van de provincies mag het ook, aldus de advocaat, maar van de minister van Justitie & Veiligheid dus niet. Hij zegt dat de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging al een tijdje in gesprek is met het ministerie over een aanpassing van het ontheffingenbeleid en de wet. ‘De lobby voor de geluiddemper staat bij ons steevast op de agenda.’

Raad van State

In het beroep bij de Raad van State gaf de jager aan dat hij ook als vrijwilliger bij Brabant Landschap op wilde zwijnen jaagt. Hij schiet daar meer af dan een gemiddelde beroepsjager, maar alsnog mag de jager uit Overijssel geen geluiddemper gebruiken. Met de juridische procedure probeerden de jager en zijn advocaat ook ‘een precedent te scheppen waarvan alle jagers konden profiteren’. Maar de Raad van State vindt dat de minister en de rechtbank de huidige wet- en regelgeving correct hebben toegepast. De hoogste rechter gaat daarbij niet in op de vraag of de veiligheid van de burger belangrijker is dan de gehoorschade van de jager.

Grapperhaus erkent positieve effecten geluiddemper

Op maandag 1 april bezocht minister Grapperhaus van het Ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V) het bestuur van de afdeling Limburg van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Onderwerp van gesprek was de meerwaarde van het gebruik van geluiddempers voor vrijwillige jagers.

Grapperhaus, erkende de positieve effecten van de demper en gaf aan te begrijpen dat jagers graag de demper gebruiken tijdens het schieten met de kogelbuks. Hij was uitgenodigd door de provincie Limburg voor zijn werkbezoek omdat deze provincie in een eerder stadium al ontheffing heeft verleend voor het gebruik van de geluiddemper op de grofwildbuks. Die kan tot op heden nog niet ingezet worden vanwege een nog ontbrekende toestemming van het ministerie van Justitie & Veiligheid.

Standpunt Jagersvereniging: Maak geluiddemper mogelijk voor álle jagers

De Jagersvereniging is voorstander van het gebruik van geluiddempers door vrijwillige jagers. Op dit moment is de geluiddemper in Nederland alleen toegestaan voor jagende boswachters in dienst van bijvoorbeeld Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Landschappen. Zij mogen deze gebruiken omdat ze beroepsmatig jagen. De Jagersvereniging vindt dat het ministerie geen verschil zou moeten maken in de bescherming van de gezondheid van vrijwilligers en van beroepskrachten. Volgens de Arbowetgeving hebben vrijwilligers hetzelfde recht op bescherming tegen zware geluidbelasting als beroepskrachten.

Lees het hele bericht op de website van De Volkskrant

Jager mag geen geluiddemper op zijn geweer om gehoor te beschermen
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items