05:22
21:58
Nachtmodus
Foto: Werner Nagel

Gedeputeerde Staten Limburg geven opnieuw meer bevoegdheden aan jagers voor beheer wilde zwijnen

Opnieuw geeft de provincie Limburg jagers meer bevoegdheden voor het bejagen van wilde zwijnen in de nulstandgebieden. Dit volgt op de inventarisatie van Jagersvereniging van alle Limburgse wildbeheereenheden in 2018 en 2019. In die periode zijn de wildbeheereenheden geïnterviewd over hun klachten, problemen en wensen met betrekking tot de uitvoering van het faunabeheer in Limburg. Daarbij lag de focus op het terugbrengen van de populatie wilde zwijnen in de nulstandgebieden. Tot de nieuwe bevoegdheden horen onder meer het gebruik van Brenneke-patronen en van een kleiner kaliber kogelgeweer.

Na de inventarisatieronde in het project ‘Continuïteit faunabeheer’ in 2018 en 2019 werd de informatie uit de 37 interviews met WBE’s samengevat in een advies met twaalf verbeterpunten. Dit advies werd besproken met de toenmalige gedeputeerde Hubert Mackus. Een groot deel van deze adviezen werden na een toelichting gelijk omgezet in beleid. Onlangs hebben Gedeputeerde Staten opnieuw enkele belangrijke resterende wensen van de WBE’s gehonoreerd en omgezet naar een aangepaste ontheffing. Met deze ontheffing krijgen jagers de bevoegdheid voor de volgende extra mogelijkheden;

  • Gebruik Brenneke-patroon in gladloopgeweren kalibers 12 tot 24 voor het schieten van wilde zwijnen tot een maximale afstand van 40 meter
  • Gebruik kleiner kaliber kogelgeweer van tenminste .22 of 5.58 millimeter met een trefenergie van minimaal 980 joule op een afstand van 100 meter voor het doden van wilde zwijnen tot een lichaamsgewicht van maximaal 35 kilo
  • Gebruik van de ontheffing op alle dagen van het jaar
  • Gebruik commercieel verkrijgbare varkensbrok als lokvoer
  • Gebruik geluiddemper mits ook toestemming van de Minister van Justitie

Ontheffing via wildbeheereenheid
Aan de ontheffing zijn nadere voorwaarden en beperkingen verbonden. De tekst van de originele ontheffing is daarom geldend. Aan dit artikel kunnen dus geen rechten worden ontleend. Jagers die gebruik willen maken van deze extra mogelijkheden kunnen deze ontheffingen aanvragen bij hun wildbeheereenheid.

Met deze uitbreiding van bevoegdheden geven Gedeputeerde Staten van Limburg gehoor aan een breed gedragen wens van de uitvoerders van het nulstand beleid in Limburg. Deze uitbreiding zal bijdragen aan een nog effectievere uitvoering van het nulstandbeleid wild zwijn in Limburg buiten de reguliere leefgebieden Meinweg en Meerlebroek.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws