06:29
20:45
Nachtmodus

Welke middelen en methoden kunnen worden gebruikt voor het doden of vangen van dieren in het kader van beheer en schadebestrijding?

Als  middelen voor het vangen en/of doden van vogels worden aangewezen:

 1. Geweren;
 2. Honden; niet zijnde lange honden;
 3. Haviken, slechtvalken en woestijnbuizerds;
 4. Kastvallen;
 5. Vangkooien;
 6. Vangnetten;
 7. Eendenkooien;
 8. Bal-chatri, en
 9. Slag-, snij- of steekwapens

8.74q Besluit kwaliteit leefomgeving en 4.19 Omgevingsregeling

Artikel 8.74r Besluit kwaliteit leefomgeving geeft aan dat de voorgeschreven methoden of installaties voor het vangen of doden van vogels enkel kunnen zijn: a. methoden die krachtens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn toegelaten of vrijgesteld b. bijeendrijven (vangkraal) c. lokvogels d. lokgeluiden e. voorzieningen op het geweer: geluidsdemper, een kunstmatige lichtbron, vizier met beeldomzetter, een elektronische beeldversterker f. cervicale dislocatie g. lokvoer

Gebruik middelen voor de overige soorten (zoogdieren)

Artikel 4.28 (middelen en methodes die zijn toegestaan voor bestrijden andere soorten)

 1. Als middelen als bedoeld in artikel 11.58, vierde lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving die zijn toegestaan voor het bestrijden van het konijn (Oryctolagus cuniculus) en de vos (Vulpes vulpes) worden aangewezen:
 2. geweren;
 3. honden, met uitzondering van lange honden;
 4. aantoonbaar gefokte haviken (Accipiter gentilis), slechtvalken (Falco peregrinus) en woestijnbuizerds;
 5. kastvallen;
 6. vangkooien;
 7. fretten; en
 8. buidels.
 9. Aardhonden worden niet gebruikt voor het vangen of doden van vossen in holen in de periode van 1 maart tot en met 31 augustus.
 10. De aangewezen middelen worden niet gebruikt op zondagen, de nieuwjaarsdag, de tweede paasdag, de Hemelvaartsdag, de tweede pinksterdag en de beide kerstdagen. Dit geldt niet voor fretten, kastvallen, vangkooien en buidels.

 

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 13.05 Beheer en schadebestrijding (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items