07:29
19:32
Nachtmodus

Welke middelen en methoden kunnen worden gebruikt voor het doden of vangen van dieren in het kader van beheer en schadebestrijding?

Welke middelen kunnen worden gebruikt voor het doden of vangen van dieren in het kader van beheer en schadebestrijding?

Artikel 3.9 lid 1 van het Besluit natuurbescherming geeft dat als middelen als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid onderdeel a, van de wet worden aangewezen:

  1. Geweren;
  2. Honden; niet zijnde lange honden;
  3. Haviken, slechtvalken en woestijnbuizerds;
  4. Kastvallen;
  5. Vangkooien;
  6. Vangnetten;
  7. Eendenkooien;
  8. Bal-chatri, en
  9. Slag-, snij- of steekwapens

2. Als methoden als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, onderdeel a, van de wet worden aangewezen: a. methoden die krachtens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn toegelaten of vrijgesteld b. bijeendrijven (vangkraal) c. lokvogels d. lokgeluiden e. voorzieningen op het geweer: geluidsdemper, een kunstmatige lichtbron, vizier met beeldomzetter, een elektronische beeldversterker f. cervicale dislocatie g. lokvoer

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 13.05 Beheer en schadebestrijding (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items