05:22
21:57
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Broedsucces van weidevogels sterk onder druk door predatie

Uit onderzoek van Collectief Groningen West en het Groninger Landschap blijkt dat het nestsucces en de kuikenoverleving van weidevogels zo laag is dat de weidevogelpopulatie zichzelf niet in stand kan houden. Predatie, en dan met name door de steenmarter, blijkt de belangrijkste oorzaak. Het onderzoek werd over twee jaar uitgesmeerd en gefinancierd door SBNL Natuurfonds, de provincie en de Vogelbescherming. Op 8 december 2020 verscheen het onderzoeksrapport.

Onderzoekers plaatsten cameravallen bij 120 nesten en zenderden 52 gruttokuikens. Ook vier steenmarters en verwilderde katten werden gezenderd. Daarnaast zette men gebieden af met stroomrasters en verzamelde men DNA van predatieresten. Uit het resultaat werd duidelijk dat vandaag de dag predatie een grote factor is in het slechte broedsucces van weidevogels; waarbij predatie zowel door lucht- als grondpredatoren plaatsvindt. De hoofdmoot komt voor rekening van de steenmarter.

Weidevogel behouden

Gedeputeerde Staghouwer wil de weidevogel voor Groningen behouden. ‘Daarom gaan we als provincie in gesprek met het Collectief Groningen West en Het Groninger Landschap over aanvullende maatregelen in de gebieden waar de predatiedruk nu te hoog is.’

Standpunt Jagersvereniging: zet in op inrichting, beheer en verlaging van predatiedruk

De Jagersvereniging benadrukt al enkele jaren dat er naast aandacht voor inrichting en beheer óók ingezet wordt op het verminderen van predatiedruk. In 2019 publiceerde de afdeling ecologie van de Jagersvereniging het onderzoeksrapport ‘Vier predatiescenario’s voor de grutto, niets doen is ook een keuze!’ waarin ze vier modellen doorrekende en varieerde met niveaus van predatie. Uit de modellen kwam naar voren dat als men de predatiedruk de komende tien jaar verlaagt naar 30% de broedvogelpopulatie kan groeien naar 30.000 broedparen. Als men de druk verlaagt naar 25% kan dit oplopen naar 40.000 broedparen. Ter vergelijk: vandaag ligt de predatiedruk op 73%.

Lees het hele bericht inclusief rapportages op Collectief Groningen West.nl

Broedsucces van weidevogels sterk onder druk door predatie
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws