08:26
16:27
Nachtmodus

Contracten jachthuur en schadebestrijding

Om jacht te pachten en om de toestemming van de grondgebruiker vast te leggen heeft de Jagersvereniging standaardcontracten gemaakt.

1.2 Huur jachtgenot – Jachtaktehouder(s) (meerdere verhuurders)

Met deze overeenkomst kunnen jager(s) het jachtrecht huren van meerdere verhuurders conform artikel 3.23, lid 1 onderdeel d van de Wet natuurbescherming. Wanneer het om een enkele verhuurder gaat, is het advies om de enkelvoudige overeenkomst voor jagers (formulier 1.4) te gebruiken. Naast het jachtrecht kan er door de grondgebruikers op dit contract ook getekend worden voor beheer en schadebestrijding.

Deze overeenkomst is pas volledig (jacht, beheer en schadebestrijding) en rechtsgeldig indien deze volledig is ingevuld. Let u hierbij op: de handtekeningen, duiding van de tegenprestatie, een specifieke begin- en einddatum (looptijd minimaal 6 jaar), datum van ondertekening tot maximaal 2 jaar voor aanvang van de looptijd en duidelijke omschrijving van het gehuurde (in hectares en kadastrale nummers of in hectares met daarbij een duidelijke kaart op schaal).

>  Download formulier 1.2 - Huur jachtgenot - Jachtaktehouder(s) (meerdere verhuurders)

1.4 Huur jachtgenot – Jachtaktehouder(s) (enkele verhuurders)

Met deze overeenkomst kan een jager(s) het jachtrecht huren van een of enkele verhuurders conform artikel 3.23, lid 1, onderdeel d van de Wet natuurbescherming. Wanneer het om meerdere verhuurder(s) gaat, is het advies om de meervoudige overeenkomst voor jagers (formulier 1.2) te gebruiken. Naast het jachtrecht kan er door de grondgebruikers op dit contract ook getekend worden voor beheer en schadebestrijding.

Deze overeenkomst is pas volledig (jacht, beheer en schadebestrijding) en rechtsgeldig indien deze volledig is ingevuld. Let u hierbij op: de handtekeningen, duiding van de tegenprestatie, een specifieke begin- en einddatum (looptijd minimaal 6 jaar), datum van ondertekening tot maximaal 2 jaar voor aanvang van de looptijd en duidelijke omschrijving van het gehuurde (in hectares en kadastrale nummers of in hectares met daarbij een duidelijke kaart op schaal).

>  Download formulier 1.4 - Huur jachtgenot – Jachtaktehouder(s) (enkele verhuurders)

2.2 Toestemming beheer en schadebestrijding – Jachtaktehouder(s)

Met deze overeenkomst kan een grondgebruiker de schriftelijke toestemming geven ten behoeve van uitvoering van krachtens de Wet natuurbescherming gegeven vrijstellingen (artikelen 3.15 en 3.16), ontheffingen (artikel 3.17) en opdrachten (artikel 3.18) aan een jager(s). Deze toestemming is pas geldig indien deze volledig is ingevuld. Let u hierbij op handtekeningen, datum van ondertekening en omschrijving van het gehuurde (in hectares en kadastrale nummers of in hectares met daarbij een duidelijke kaart op schaal)

>  Download formulier 2.2 - Toestemming beheer en schadebestrijding – Jachtaktehouder(s)

2.3 Doorschrijven toestemming beheer en schadebestrijding

Met dit formulier kan de houder (jager of WBE) van een schriftelijke toestemming van een grondgebruiker ten behoeve van uitvoering van krachtens de Wet natuurbescherming gegeven vrijstellingen (artikelen 3.15 en 3.16), ontheffingen (artikel 3.17) en opdrachten (artikel 3.18) deze toestemming doorschrijven. Voorwaarde hiervoor is dat de mogelijkheid van doorschrijven is beschreven op de originele toestemming.

>  Download formulier 2.3 - Doorschrijven toestemming beheer en schadebestrijding

3.2 Wederverhuur jacht – Jachthouders aan jachtaktehouder(s)

Met dit formulier kan een jachthouder(s) een gehuurd jachtrecht wederverhuren (artikel 3.23 lid 1, onderdeel d, sub 2 van de Wet natuurbescherming). Voorwaarde hiervoor is dat de mogelijkheid van wederverhuur (onderverhuur) en doorschrijving van de toestemming voor beheer en schadebestrijding is beschreven op de onderliggende jachthuurovereenkomst. Aan wederverhuur is geen minimum periode gebonden. De maximale duur van de wederverhuurovereenkomst kan echter nooit langer zijn dan de duur van de onderliggende jachthuurovereenkomst.

>  Download formulier 3.2 - Wederverhuur jacht - Jachthouders aan jachtaktehouder(s)