05:22
21:58
Nachtmodus
Formulier

Toestemming beheer en schadebestrijding – Wildbeheereenheid 2024

Omschrijving

Met deze overeenkomst kan een grondgebruiker de schriftelijke toestemming geven, krachtens artikel 11. 44 lid 5, 11.52 lid 5 en 11.58 lid 6 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) ten behoeve van de uitvoering van het voorkomen en bestrijden van (dreigende) schade door, en het beheer van diersoorten die zijn aangewezen als omgevingsvergunning-vrije gevallen of waarvoor een omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit is afgegeven, aan een Wildbeheereenheid (WBE). Deze toestemming is pas geldig indien deze volledig is ingevuld. Let u hierbij op handtekeningen, datum van ondertekening en omschrijving van het gehuurde (in hectares en kadastrale nummers of in hectares met daarbij een duidelijke kaart op schaal).

Contact met onze leden-helpdesk

Heeft u vragen over onze formulieren of weet u niet precies welk formulier u nodig heeft? Als lid kunt u ons bereiken op [email protected]

Download formulier

Vul dit formulier zorgvuldig in. Zorg voor actuele gegevens, een duidelijke handtekening en goed te lezen tekst.

Download als PDF