05:22
21:57
Nachtmodus

Is er een model jachthuurovereenkomst of –formulier? Hoe kom ik hieraan?

Ja. De jachthuurovereenkomsten kunt u vinden op deze site onder; www.jagersvereniging.nl/downloads/jachthuur/

Artikel 8.3 Omgevingswet (Ow)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.09 Model jachthuurovereenkomst (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.