05:23
21:58
Nachtmodus
Formulier

Aanvraagformulier Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit

Omschrijving

Welke omgevingsvergunning wordt verlangd?

o Jachtgeweeractiviteit: Als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder f, van de Omgevingswet
o 6-daagse omgevingsvergunning: Als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder f, van de Omgevingswet in samenhang met artikel 8.74u van het Besluit kwaliteit leefomgeving en artikel 10.23, vijfde lid, van het Omgevingsbesluit
o Duplicaat van de omgevingsvergunning:  Als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder f, van de Omgevingswet in samenhang met artikel 8.74q
o Jachtgeweeractiviteit: Als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder f, van de Omgevingswet in samenhang met artikel 8.74u en artikel 10.23, vijfde lid van het Besluit kwaliteit leefomgeving

Voor de “gewone reguliere jachtakte” wat nu dus een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit wordt dient u het bovenste vakje aan te vinken.

Verder staat op het aanvraagformulier dat u een kopie van uw jachtdiploma dient bij te voegen. Dit is echter enkel een verplichting voor aanvragers die echt hun allereerste akte/omgevingsvergunning aanvragen. Dus als u al beschikt over een akte en u vraagt nu een omgevingsvergunning aan hoeft u geen kopie van uw jachtdiploma bij te voegen.

Contact met onze leden-helpdesk

Heeft u vragen over onze formulieren of weet u niet precies welk formulier u nodig heeft? Als lid kunt u ons bereiken op [email protected]

Download formulier

Vul dit formulier zorgvuldig in. Zorg voor actuele gegevens, een duidelijke handtekening en goed te lezen tekst.

Download als PDF