06:29
20:45
Nachtmodus

Dienen jachthuurovereenkomsten centraal geregistreerd te worden?

U kunt een jachthuurovereenkomst laten registreren bij de notaris of bij de belastingdienst. U bent echter niet verplicht een overeenkomst te laten registreren. U heeft d.m.v. registratie een sterkere bewijskracht, omdat een bepaalde datum vaststaat. Doordat er geen registratieplicht is kan er geen navraag worden gedaan of gronden belast zijn met jachthuur. Ook niet bij de politie.

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.16 Registreren jachthuurovereenkomst (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items