05:50
21:39
Nachtmodus
Formulier

Wederverhuur jacht – Jachthouders aan houder(s) omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit 2024

Omschrijving

Met dit formulier kan een jachthouder(s) een gehuurd jachtrecht wederverhuren (artikel 8.3 lid 1 sub 2 onderdeel d Omgevingswet). Voorwaarde hiervoor is dat de mogelijkheid van wederverhuur (onderverhuur) en doorschrijving van de toestemming voor beheer en schadebestrijding is beschreven op de onderliggende jachthuurovereenkomst. Aan wederverhuur is geen minimum periode gebonden. De maximale duur van de wederverhuurovereenkomst kan echter nooit langer zijn dan de duur van de onderliggende jachthuurovereenkomst.

Contact met onze leden-helpdesk

Heeft u vragen over onze formulieren of weet u niet precies welk formulier u nodig heeft? Als lid kunt u ons bereiken op [email protected]

Download formulier

Vul dit formulier zorgvuldig in. Zorg voor actuele gegevens, een duidelijke handtekening en goed te lezen tekst.

Download als PDF