05:23
21:58
Nachtmodus

Hoelang moet/mag een wederverhuurovereenkomst voor een jachtveld duren?

Anders dan voor de huurovereenkomst gelden voor de wederverhuurovereenkomst geen voorschriften voor wat betreft de duur. De maximale duur van de wederverhuurovereenkomst kan echter nooit langer zijn dan de duur van de onderliggende jachthuurovereenkomst. De huurder van het genot van de jacht kan dit (slechts in zijn geheel, d.w.z. niet per soort splitsen) wederverhuren, mits met schriftelijke toestemming van de oorspronkelijke verhuurder.

Artikel 8.3 lid 1 sub d onder 2 Omgevingswet (Ow)

Een formulier voor wederverhuur jacht kunt u downloaden vanaf onze site: Formulier 3.2 wederverhuur jacht

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.02 Duur wederverhuurovereenkomst (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items