05:32
21:39
Nachtmodus

Een boer is grondgebruiker van enkele percelen landbouwgrond. De eigenaar heeft tot voor kort zelf de jacht gehad op deze percelen. Nu is hij van plan het jachtrecht te verhuren aan iemand met wie de boer al jaren in onmin leeft. Kan de boer dit tegenhouden?

De eigenaar kan het jachtrecht niet zonder meer verhuren. Hij heeft daarvoor toestemming nodig van de grondgebruiker. Als de grondgebruiker deze toestemming niet verleent, dan is de eigenaar niet bevoegd het jachtgenot te verhuren, tenzij dit in de (grond)pachtovereenkomst is bepaald.

Artikel 8.3 lid 1, onderdeel d, sub 2 Omgevingswet (Ow)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.04 Grondgebruiker en jachtverhuur (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items