07:26
19:37
Nachtmodus

Blijft een toestemming artikel 3.20 lid 4 onder b. geldig als bij overlijden van de jachthouder de jachthuur komt te vervallen?

Niemand kan een ander meer rechten overdragen dan hij zelf heeft. De rechten van de houder van de toestemming jagen buiten gezelschap (artikel 3.20 lid 4 onder b. Wet natuurbescherming) vervallen derhalve in dit geval.

Artikel 3:86, 88 Burgerlijk Wetboek

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.20 Rechten toestemming jagen buiten gezelschap na overlijden jachthouder (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items