05:22
21:57
Nachtmodus

Het benodigde formulier

Wederverhuur jacht wildbeheereenheden aan jachtaktehouder(s)

Met dit formulier kan een Wildbeheereenheid een gehuurd jachtrecht wederverhuren (artikel 3.23 lid 1, onderdeel d, sub 2 van de Wet natuurbescherming). Voorwaarde hiervoor is dat de mogelijkheid van wederverhuur (onderverhuur) en doorschrijving van de toestemming voor beheer en schadebestrijding is beschreven op de onderliggende jachthuurovereenkomst. Aan wederverhuur is geen minimum periode gebonden. De maximale duur van de wederverhuurovereenkomst kan echter nooit langer zijn dan de duur van de onderliggende jachthuurovereenkomst.

Download formulier 3.1 Wederverhuur jacht – Wildbeheereenheid aan jachtaktehouder(s)