Zon op
08:29
Zon onder
17:13
Nachtmodus

Beter beleid, beter natuurbeheer

Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In de aanloop naar de verkiezingen voert de Jagersvereniging campagne. Onder het motto ‘Beter beleid, beter natuurbeheer’ pleiten we bij de landelijke politiek voor beleid, waar jagers en wildbeheereenheden op een goede manier uitvoering aan kunnen geven. Dit alles ten behoeve van een beter natuurbeheer in het Nederlandse landschap, dat ons na aan het hart ligt en waar onze 21.000 leden dagelijks vrijwillig in investeren. In de komende maanden zullen wij u via deze pagina op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Position paper

In week 38 stuurden wij ons pleidooi in vorm van een position paper naar de commissies van de politieke partijen die zich bezighouden met de inhoud van het verkiezingsprogramma. Daarin geven wij duidelijk aan waar en hoe verbeteringen mogelijk zijn.

Download de position paper 'Beter beleid, beter natuurbeheer' (Pdf, 138 KB)

Campagnebanner

De campagnebanner die u hieronder vindt, mag u gebruiken om de campagne van de Jagersvereniging te ondersteunen op eigen sociale media. Gebruik dan ook de campagne-hashtag: #beterbeleidbeternatuurbeheer.

Download de campagnebanner voor de landelijke verkiezingen 2021 (JPG, 204 KB)