05:33
21:38
Nachtmodus

Caroline van der Plas

BoerBurgerBeweging: “Jacht en natuur horen onlosmakelijk bij elkaar.”

Reactie Caroline van der Plas

Stelling 1:

Investeringen in het landschap moeten gepaard gaan met goed en werkbaar beleid voor boeren, terreinbeheerders, jagers en andere vrijwilligers. Samenwerking tussen overheden, alle grondgebruikers en grondeigenaren in het landelijk gebied is een voorwaarde voor herstel van het evenwicht in het drukke Nederlandse cultuurlandschap. Duurzame benutting (zoals vissen, jagen en wildplukken) vormt daarbij een uitstekende garantie voor behoud van ons landschap.

Boerennatuur is ook natuur. Boerennatuur hangt nauw samen met beheersjacht en zorgt voor het behoud van ons waardevolle cultuurlandschap. Boerennatuur wordt als zodanig door de overheid erkend, gewaardeerd en gestimuleerd. Natuurorganisaties die worden gesubsidieerd door de overheid, nemen het belang van behoud van boerennatuur mee in hun campagnes en dragen actief uit dat boerennatuur ook natuur is. Daarin wordt ook nadrukkelijk de jacht genoemd. Jacht en natuur horen onlosmakelijk bij elkaar. Beheersjacht is essentieel voor balans in de natuur en andere belangen in het landschap. Pulsvisserij moet zo snel mogelijk weer worden toegelaten en het Kabinet spant zich daarvoor tot het uiterste in.

We handhaven de nulstand van wilde zwijnen buiten aangewezen natuurgebieden. Hiervoor worden voldoende middelen vrijgemaakt zodat er geen overlast is van “zwart wild” in tuinen van burgers en minder risico op verspreiding van Afrikaanse varkenspest. Jagers, provincies en natuurorganisaties werken hierbij nauw samen. Provincies zijn verplicht de nulstand te handhaven en leggen geen blokkades op.

Stelling 2:

Om landelijk stijgende maatschappelijke kosten (landbouwschade, aanrijdingen, botsingen met vliegtuigen) te voorkomen moet er meer nationaal beleid komen voor faunabeheer en moeten onnodige bureaucratische belemmeringen voor de vrijwillige uitvoerders van het Nederlandse faunabeleid worden verminderd.

Dieren die in zodanig grote aantallen voorkomen (zoals ganzen, reeën, wilde zwijnen) dat ze maatschappelijke, ecologische en economische schade veroorzaken, moeten onder het jachtregime worden beheerd. Dit voorkomt schade door wilde dieren en bespaart de overheid miljoenen. Miljoenen die ook kunnen worden gestoken in natuurbeheer. Ook moet de jacht op de vos met een lichtbak mogelijk worden en jacht op ganzen de hele dag in plaats van tot een bepaald tijdstip. Schademeldingen (als gevolg van bijv. ganzen, wolven en wilde zwijnen) bij het Faunafonds moeten gratis zijn in plaats van honderden euro’s en worden volgens landelijk uniforme regels afgewikkeld.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma van BBB