06:29
20:45
Nachtmodus

Tjeerd de Groot

D66: “Jacht moet zoveel mogelijk worden voorkomen en alleen worden gebruikt om de natuur weer in balans te brengen.”

Reactie Tjeerd de Groot

Stelling 1:

Investeringen in het landschap moeten gepaard gaan met goed en werkbaar beleid voor boeren, terreinbeheerders, jagers en andere vrijwilligers. Samenwerking tussen overheden, alle grondgebruikers en grondeigenaren in het landelijk gebied is een voorwaarde voor herstel van het evenwicht in het drukke Nederlandse cultuurlandschap. Duurzame benutting (zoals vissen, jagen en wildplukken) vormt daarbij een uitstekende garantie voor behoud van ons landschap.

Wat D66 betreft moeten economische activiteiten samen gaan de natuur en wordt het open landschap niet aangetast. Intensieve visserij en mijnbouw bouwen we af aangezien deze economische activiteiten grote schade brengen aan de natuur. We willen een heldere stikstofwet waaraan het beoogde natuurherstel kan worden getoetst en waarop kan worden gehandhaafd. Hierbij is een goede samenwerking tussen bijvoorbeeld boeren, terreinbeheerders, overheden en andere betrokkenen essentieel. Zo moeten bijvoorbeeld boeren beloond worden voor zaken als natuur- en landschapsbeheer en waterberging. De biodiversiteit van landbouwgebieden kan worden vergroot. Echter moet dan wel plek zijn voor poelen, bloemrijke slootkanten of een struikrand. D66 wil boeren ondersteunen om zulke elementen terug te brengen.

Stelling 2:

Om landelijk stijgende maatschappelijke kosten (landbouwschade, aanrijdingen, botsingen met vliegtuigen) te voorkomen moet er meer nationaal beleid komen voor faunabeheer en moeten onnodige bureaucratische belemmeringen voor de vrijwillige uitvoerders van het Nederlandse faunabeleid worden verminderd.

Goed natuurbeheer is van essentieel belang om de natuur te beschermen. D66 is van mening dat moet worden geïnvesteerd in de natuur waarbij het natuurnetwerk Nederland wordt uitgebreid. Hier ligt een belangrijke taak voor de provincies en het rijk. Faunabeheer kan een onderdeel zijn van natuurbeheer waarbij het uitgangspunt is de jacht zo veel mogelijk voorkomen en alleen wordt gebruikt om de natuur weer in balans te brengen.