05:24
21:58
Nachtmodus
Foto: iStock

Beter beleid, beter natuurbeheer; pleidooi Jagersvereniging voor landelijke verkiezingen 2021

Op 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In de aanloop naar de verkiezingen voert de Jagersvereniging campagne. Onder het motto ‘Beter beleid, beter natuurbeheer’ pleiten we bij de landelijke politiek voor beleid, waar jagers en wildbeheereenheden op een goede manier uitvoering aan kunnen geven. Dit alles ten behoeve van een beter natuurbeheer in het Nederlandse landschap, dat ons na aan het hart ligt en waar onze 21.000 leden dagelijks vrijwillig in investeren.

In ons pleidooi zien wij mogelijkheden voor:
1. vermindering van bureaucratie
2. het landschap als prioriteit
2. vermindering van maatschappelijke kosten
4. verbetering toezicht op natuur- en vuurwapenbeleid

Deze week stuurden wij ons pleidooi naar de commissies van de politieke partijen die zich bezighouden met de inhoud van het verkiezingsprogramma. Daarin geven wij duidelijk aan waar en hoe verbeteringen mogelijk zijn. In de komende maanden zullen wij u via deze ‘Verkiezingen -pagina’ op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De campagnebanner die u hieronder vindt, mag u gebruiken om de campagne van de Jagersvereniging te ondersteunen op eigen sociale media. Gebruik dan ook de campagne-hashtag: #beterbeleidbeternatuurbeheer.

  • Delen:

Gerelateerde items