06:29
20:45
Nachtmodus

FVD: “FVD is bij uitstek de jachtpartij van Nederland, en ziet de jacht als noodzakelijk goed.”

Reactie FvD

Stelling 1:

Investeringen in het landschap moeten gepaard gaan met goed en werkbaar beleid voor boeren, terreinbeheerders, jagers en andere vrijwilligers. Samenwerking tussen overheden, alle grondgebruikers en grondeigenaren in het landelijk gebied is een voorwaarde voor herstel van het evenwicht in het drukke Nederlandse cultuurlandschap. Duurzame benutting (zoals vissen, jagen en wildplukken) vormt daarbij een uitstekende garantie voor behoud van ons landschap.

FVD is bij uitstek de jachtpartij van Nederland, en ziet de jacht als noodzakelijk goed. Niet alleen om een goede en evenwichtige populatie in stand te houden, maar ook in het kader van gewasbescherming en ter bevordering van de verkeersveiligheid.

FVD wil stoppen met door eco-activisten opgezette ‘rewildingprojecten’. Gesubsidieerd door clubs zoals de Postcodeloterij, beogen ze ons schaarse landschap in te zetten voor een ‘duurzame wilderniseconomie’ waarbij niets met de grond mag gebeuren.

FVD ziet vissen, jagen en wildplukken juist als duurzame benutting van ons landschap, omdat ze behoud van onze grond en het evenwicht in het drukke Nederlandse landschap garanderen. Investeringen in het landschap moeten gepaard gaan met goed en werkbaar beleid voor boeren, terreinbeheerders, jagers en andere vrijwilligers.

Daarnaast wil FVD dat het stikstofbeleid op de schop gaat en het Natura2000 beleid wordt herzien om in plaats daarvan innovatieve plantverdelingstechnieken toe te passen zoals CrispR Cas 9.

Stelling 2:

Om landelijk stijgende maatschappelijke kosten (landbouwschade, aanrijdingen, botsingen met vliegtuigen) te voorkomen moet er meer nationaal beleid komen voor faunabeheer en moeten onnodige bureaucratische belemmeringen voor de vrijwillige uitvoerders van het Nederlandse faunabeleid worden verminderd.

De agrarische sector in Nederland is een technologisch hoogwaardige bedrijfstak. Forum voor Democratie wil deze sector voor Nederland behouden, beschermen en versterken – met daarbij oog voor milieu en dierenwelzijn, maar zonder millieuactivistische agenda.

Beheer en schadebestrijding zijn onlosmakelijk verbonden aan de agrarische sector en wat FVD betreft komt er meer vertrouwen bij de uitvoerende instanties te liggen. Wij zijn dan ook zeer kritisch over de e-screener en van mening dat ‘de jachtaktehouder’ geen risicogroep is die extra gemonitord dient te worden. Tevens zien we grote voordelen in een meerjarige akte en ondersteunen we het gebruik van geluiddempende middelen, in het kader van verminderen van geluidsoverlast én om het risico van gehoorschade te beperken.

FVD wil meer aandacht voor producten van Nederlandse bodem, de afstand tussen voedselproductie en consument verkleinen en kinderen leren waar ons eten vandaan komt. Jagen is hierbij van onschatbare waarde en onderdeel van onze cultuur.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma van Forum van Democratie