05:22
21:57
Nachtmodus

Roelof Bisschop

SGP: “De lappendeken aan provinciale regels belemmert effectief beheer.”

Reactie Roelof Bisschop

Stelling 1:

Investeringen in het landschap moeten gepaard gaan met goed en werkbaar beleid voor boeren, terreinbeheerders, jagers en andere vrijwilligers. Samenwerking tussen overheden, alle grondgebruikers en grondeigenaren in het landelijk gebied is een voorwaarde voor herstel van het evenwicht in het drukke Nederlandse cultuurlandschap. Duurzame benutting (zoals vissen, jagen en wildplukken) vormt daarbij een uitstekende garantie voor behoud van ons landschap.

Met de eerste stelling is de SGP het helemaal eens. De SGP ziet dat veel jagers, boeren en andere professionals in het buitengebied hart hebben voor hun omgeving en zich inzetten voor meer natuur, meer weide- en akkervogels en een mooi landschap. Deze professionals verdienen ruimte om te jagen en hun bedrijf te runnen. Te makkelijk wordt bijvoorbeeld vergeten dat jagers al dan niet als boa een oogje in het zeil houden in het buitengebied. Eenzijdige restricties en dictaten vanuit Den Haag vinden wij onverstandig en ongewenst.

Stelling 2:

Om landelijk stijgende maatschappelijke kosten (landbouwschade, aanrijdingen, botsingen met vliegtuigen) te voorkomen moet er meer nationaal beleid komen voor faunabeheer en moeten onnodige bureaucratische belemmeringen voor de vrijwillige uitvoerders van het Nederlandse faunabeleid worden verminderd.

Met de tweede stelling is de SGP het helemaal eens. Het aantal ganzen in ons land is zo sterk toegenomen dat er veel schade aan landbouw en natuur optreedt. De lappendeken aan provinciale regels belemmert effectief beheer. De SGP wil dat jagers tijdelijk een landelijke vrijstelling krijgen, mits boeren en tuinders wel een vergoeding voor gewasschade kunnen blijven ontvangen. Voor de jacht op vossen als predatoren van weide- en akkervogels vinden wij het van belang dat ook in de nachtelijke uren gejaagd kan worden. Wat betreft de wolf vindt de SGP dat er een strenger beheerregime moet komen met de mogelijkheid om wolven af te schieten. Er worden teveel schapen doodgebeten.

Bekijk hier het volledige verkiezingsprogramma van de SGP