06:29
20:45
Nachtmodus

Ellen Verkoelen

50plus: “Jagen van wilde dieren om diverse populaties in stand te houden is noodzakelijk”

Reactie Ellen Verkoelen

Stelling 1:

Investeringen in het landschap moeten gepaard gaan met goed en werkbaar beleid voor boeren, terreinbeheerders, jagers en andere vrijwilligers. Samenwerking tussen overheden, alle grondgebruikers en grondeigenaren in het landelijk gebied is een voorwaarde voor herstel van het evenwicht in het drukke Nederlandse cultuurlandschap. Duurzame benutting (zoals vissen, jagen en wildplukken) vormt daarbij een uitstekende garantie voor behoud van ons landschap.

50PLUS hecht waarde aan een aantrekkelijk, gevarieerd Nederlands landschap waarin beleving, cultuurhistorie en ecologie een evenwichtige plek krijgen. 50PLUS vindt een aantrekkelijke leefomgeving een levensbehoefte voor jong en oud. Samenwerking tussen vele belangenvertegenwoordigers borgt het evenwicht van het stereotype Nederlandse landschap met daarin plaats voor landbouw, natuur, steden en dorpen.

50PLUS vindt jagen op wilde dieren puur voor het eigen plezier uitermate onwenselijk en is daarop tegen. Daarentegen vindt 50PLUS het jagen van wilde dieren om diverse populaties in stand te houden wel noodzakelijk om dierenleed te voorkomen en om de juiste balans in onze flora en fauna te herstellen. Wel hoort wat betreft 50PLUS bij die vorm van beheerjagen een goede schiet- en jachtopleiding en de juiste wapenvergunningen.

Stelling 2:

Om landelijk stijgende maatschappelijke kosten (landbouwschade, aanrijdingen, botsingen met vliegtuigen) te voorkomen moet er meer nationaal beleid komen voor faunabeheer en moeten onnodige bureaucratische belemmeringen voor de vrijwillige uitvoerders van het Nederlandse faunabeleid worden verminderd.

50PLUS is tegen onnodige bureaucratie en legt verantwoordelijkheden het liefst zo laag mogelijk in de samenleving neer maar is wel voor goed faunabeheer waarin bejagen, beheren of bestrijden van diersoorten uniform is vastgelegd.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma van 50plus