05:22
21:58
Nachtmodus

Jan Cees Vogelaar

JA21: “Wij zijn voor een landelijk faunabeleid dat beter werkt en niet voor onnodige complicaties zorgt.”

Reactie JA21

Stelling 1:

Investeringen in het landschap moeten gepaard gaan met goed en werkbaar beleid voor boeren, terreinbeheerders, jagers en andere vrijwilligers. Samenwerking tussen overheden, alle grondgebruikers en grondeigenaren in het landelijk gebied is een voorwaarde voor het herstel van het evenwicht in het drukke Nederlandse cultuurlandschap. Duurzame benutting (zoals vissen, jagen en wildplukken) vormt daarbij een uitstekende garantie voor het behoud van ons landschap.

Dat er samenwerking nodig is tussen de overheid en alle grondgebruikers in het Nederlandse landschap is evident en dat schrijven we ook in ons verkiezingsprogramma. Alleen door samenwerking en met respect voor iedereen die gebruik maakt van de natuur kan het karakteristieke Nederlandse landschap behouden blijven. Landschap is met de omgeving verweven, wat betekent dat natuurbeschermers het koesteren, boeren er oog voor hebben bij hun bedrijfsvoering en recreanten er van kunnen genieten en dat mensen waaronder jagers de vruchten van de natuur mogen gebruiken zolang het geen negatieve invloed heeft op de aantallen vissen, dieren en de begroeiing.

Stelling 2:

Om de landelijk stijgende maatschappelijke kosten (landbouwschade, aanrijdingen, botsingen met vliegtuigen) te voorkomen, moet er een nationaal beleid komen voor faunabeheer en moeten onnodige bureaucratische belemmeringen voor de vrijwillige uitvoerders van het Nederlandse faunabeleid worden verminderd.

Vermindering van bureaucratische rompslomp en het afschaffen van onnodige regels – daar is JA21 altijd voor. Een landelijk faunabeleid dat beter werkt en niet voor onnodige complicaties zorgt heeft onze voorkeur, al zal er wel de mogelijkheid dienen te zijn voor lokaal maatwerk door de verscheidenheid van het landschap. Dus beleid op provinciaal niveau over het faunabeleid mag wat ons betreft blijven bestaan. Om de maatschappelijke kosten van wild te voorkomen, zouden de mogelijkheden voor de jacht mogen worden uitgebreid zolang dit geen negatieve invloed heeft op de wildstand.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma van JA21